Преглед Категория › География и науки за Земята


Състоянието на планетата 2011: Нововъведения, които изхранват света. Институт Уърлдуоч

Анотация Тазгодишното престижно издание на Института Worldwatch акцентира върху иновации в земеделието като ключ към намаляване на бедността и стабилизиране на климатичните промени... Докладът предоставя пътеводител за повишаване на инвестициите в селското стопанство и по-ефикасни начини за облекчаване на глада и бедността в световен мащаб. Стотици… Прочети повече

 •  28 March 2015 22:49
 •  170
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физическа география на България. Милан Георгиев

Второ издание. Учебник за студентите от специалността география при Софийския университет " Климент Охридски", но може да служи не само на студентите - географи и на географите изобщо в България, но и на редица други специалисти, чиято научна и производствена дейност налага общуването с физико - географска структура и особености на страната. Прочети повече


Земята. Чудесата на природата. Патриша Даниълс

Открий... • как изплуват островите • кой рисува миражите • как някои планини се смаляват • защо Гранд каньон е толкова великолепно начупен Тази увлекателна и закачлива книга със спиращи дъха фотографии и оригинални рисунки ще се превърне в твой приятел многознайко. На този справочник винаги можеш да се довериш, тъй като той е създаден от Националното… Прочети повече


Състоянието на планетата 2012: Към устойчиво благоденствие. Институт Уърлдуоч

През 1992 г. на Срещата на високо равнище за Земята в Рио де Жанейро правителствата поеха исторически ангажимент за устойчиво развитие - икономическа система, която поддържа здравето на хората и на планетата. Двадесет години и няколко срещи по-късно човешката цивилизация никога не е била толкова близо до екологичен колапс, една трета от човечеството… Прочети повече


България - нашата Родина. Географска христоматия. В. Велев, И. Пенков, Л. Динев,Т. Йорданов

Съдържанието накратко: *Страна, население, стопанство...5 *Северна България (реки, хълмове, планини...)...123 *Средана България (реки, хълмове, котловини, планини...)...288 *Българско черноморие (от Север на Юг)...404 *Южна България...451 Книгата съдържа много черни-бели снимки на обекти, забележителности, сгради... Прочети повече

 •  28 March 2015 22:31
 •  96
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геология на полезните изкопаеми. В. И. Смирнов

Геология на полезните изкопаеми В. И. Смирнов Прочети повече


Лечебни растения - инхибитатори на вируси. Надя Манолова, Вера Максимова

Книгата е посветена на значимия и актуален въпрос на съвременната експериментална химиотерапия и химиопрофилактика - търсенето на ефективни средства за борба с важни за човешката патология вируси.Има 18 фигури и 8 таблици. Прочети повече


Наръчник по билкосъбиране

В книгата са разгледани 76 вида билки, 9 вида гъби + двойниците им. Прочети повече


Календар на географските открития и изследвания. Иван Панайотов, Росен Чолаков

Календар на географските открития и изследвания Иван Панайотов, Росен Чолаков Прочети повече
Не ги убивайте! Димо Божков

В книгата се разказва достъпно и увлекателно за 83 наши животни. Ето някои от тях: дъждовен червей, медицинска пиявица, градински охлюв, паяк кръстоносец, водно конче, мравколъв, цициндела (дали знаете какво е това?), светулка, бръмбар рогач, бръмбар носорог, жълто- и червенокоремни бумки (това пък какво беше?), различни видове тритони, жаби, костенурки,… Прочети повече


Тектонска напуканост на седиментните скали в предбалкана. Васил Въчев

Основната цел на това изследване, е пукнатинният анализ и изучаването на скалната напуканост във връзка с естествените флуидни резервоарни свойства на седиментните формации в Северна България. Предбалканът с тектонския си строеж и чудесно разкритите седиментни разрези предлага изключителни възможности за решаване и на двете задачи. Работата съдържа… Прочети повече

 •  28 March 2015 22:04
 •  80
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сред животните на Африка. Бернхард Гжимек

В книгата "Сред животните на Африка" авторът разказва за много видове африкански бозайници, птици и влечуги. Изпълнена с цветни снимки. Прочети повече
Учебен географски атлас. Колектив

Съдържанието накратко само главите: #Условни знаци *Уводен раздел...5 *Карти на света,континентите и чуждите страни...10 *Карти на света...16 *Европа (физически,политически и икономически карти)...29 *Азия(географски,физически,политически и икономически карти)...50 *Африка(физически,политически,икономически и геоморфоложки карти)...59 *Северна Америка(физически,политически,икономически… Прочети повече

 •  28 March 2015 21:51
 •  110
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Предупреждението. Беа Надѝ

"Страшна сила се надигаше от дълбините. Земята сякаш все още вреше на слаб огън, но огромни количества газ се събираха под кората и. Те притискаха скален пласт, дебел неколкостотин метра. Докога ли планината щеше да удържа под себе си бушуващата стихия? Леки трептения се разпростираха по цялата земна кора. Сеизмолозите ги регистрираха навсякъде.… Прочети повече


Natonal Geographic България. Бр. 1 / 2010. Колектив

Natonal Geographic България. Бр. 1 / 2010 Колектив Прочети повече


An outline of American geography

T his book is about the geography of the United States. And although we look at the country's physical geography, our central interest is not landforms, climate, soils, or vegetation but the human imprint on the landscape. This does not mean that the physical environment is ignored. In fact, in some instances it holds a central role since the physical… Прочети повече


Биологично разнообразие в национален парк Рила. Колектив

Научен сборник от доклади за флора и фауна в национален парк Рила. Подробна информация за растения и животни. Размери, граници, височини, водоеми, латински наименования, таблици, съвети и препоръки за опазване на планината. Прочети повече


Biological Diversity of the Rila National Park. M. Sakalian

A selection of review papers on the plant and animal diversity of one of Bulgaria`s largest national parks. Bulgaria. Ministerstvo na okolnata sreda i vodite, United States. Agency for International Development. NHBS Price: £63.00 | $101/?76 approx. Научен сборник от доклади за флора и фауна в национален парк Рила. Подробна информация за растения и… Прочети повече


100 000 хиляди години техника. Том 1: От дивачеството до парния локомотив. Петер Клем

100 000 хиляди години техника. Том 1: От дивачеството до парния локомотив Петер Клем Прочети повече


Спорове за бъдещето. Колектив

Библиотека "ЕКО" ... С какви средства трябва да си послужим, за да не унищожаваме, а да пазим и възстановяваме природата около нас? Прочети повече


Климатът на София. Пеню Христов, Атанас Танев

Съдържанието накратко: *Предговор...5 *Първи метеорологични наблюдения и кратък обзор на развитието на метеорологичната служба в България. Условия за формиране на климата и неговите основни черти...13 *Режим на отделните метеорологични елементи...31 *Климатът на София, изразен чрез времето...209 *Заключение...259 *Приложения...262 *Литература...276… Прочети повече

 •  28 March 2015 20:50
 •  64
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Един ден между насекомите. Кр. Тулешков

...книгата запознава читателя с биологията на насекомите, с технуите многообразни, понякога невероятни прояви с начина им на живот. Осообенно интересни в книгата са личните срещи на автора с насекомите. Прочети повече


Редкие и исчезающие животны. И. П. Сосновский

В книге дана сводка современных сведений по биологии редких и исчезающих амфибий и рептилий. Особое внимание уделено описанию животных, включённых в Красные книги. Приведён список исчезнувших амфибий и рептилий. Обсуждается вопрос охраны, восстановления и увеличения численности животных, рассмотрены пути их рационального использования. Для студентов… Прочети повече


България. Кратка география. Любомир Динев, Кирил Мишев

Авторите на третото издание са вложили пълна увереност, че читателят ще намери изчерпателна физикогеографска и икономгеографска информация за НРБ. Прочети повече


Как е произлязъл животът. Б. Келлер

Книжката е от поредицата: "Библиотека популярна наука", 18 брой. Прочети повече


Живото море. Жак-Ив Кусто, Джеймс Дюган

Книгата е от Библиотека "Нептун", номер 2 от поредицата. Прочети повече

 •  28 March 2015 20:29
 •  70
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основни въпроси на метрологията. Х. Стойчева, Н. Стоянова, Н. Миндова, К. Колев

* Въведение. * Стандартизация и метрология. * Физични величини и измервателни единици. * Възпроизвеждане,съхраняване и предаване на размера на единиците за физични величини. * Измервания-класификация и методи. * Средства за измерване. * Точност на измерванията. * Стандартни образци за състава и свойствата на веществата и материалите. Прочети повече

 •  28 March 2015 20:25
 •  81
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на географията и географските открития. А. Бешков, Л. Динев, З. Борисов

Книгата разглежда последователно развитието на географията и неделимо свързаната с тях история на географските открития. Прочети повече


Географски речник на задграничните страни. Михаил Данилевски

Географски речник на задграничните страни Михаил Данилевски Прочети повече

 •  28 March 2015 20:17
 •  69
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

По следите на изчезналите животни. Николай Йовчев

В тази книга се разказва за необикновената съдба на изчезналите безвъзвратно през времето животни. Разглеждат се причините за измирането на повече от 240 вида животни през историческо време. Изданието е илюстрирано с рисунки и оригинални снимки на изчезнали животни от различни музеи в света. В книгата е дадена богата информация върху разгледаните въпроси.… Прочети повече

 •  28 March 2015 18:19
 •  61
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Запознаване с природата. М. Арнт, Х. Барвинек, И. Фелмберг

Авторите са успели да поднесат съдържание, което напълно отговаря на нуждите на децата да се обучават от най-ранна възраст да наблюдават природата, да я обичат и пазят. Цялата книга е богато илюстрирана с черно-бели и цветни рисунки на растения и животни. Това дава възможност да се допълни словесната информация, да се изгради по-добра представа за… Прочети повече

 •  24 January 2014 13:35
 •  619
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  17 January 2014 01:59
 •  381
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Республика Индия

Книгата е на руски език Прочети повече


България - кратка география

Книгата съдържа таблици и множество снимков материал. Прочети повече
Запознаване с природата

Авторите са успели да поднесат съдържание, което напълно отговаря на нуждите на децата да се обучават от най-ранна възраст да наблюдават природата, да я обичат и пазят. Цялата книга е богато илюстрирана с черно-бели и цветни рисунки на растения и животни. Това дава възможност да се допълни словесната информация, да се изгради по-добра представа за… Прочети повече

 •  13 December 2013 20:01
 •  321
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Приключения в географията

Бодибилдингът изгражда не само фантастично силно тяло, но и чувството за съвършеното му владеене, изгражда търпението в тренировките, надеждата за предстоящи промени, способността да се справяте с проблемите си, възможността да се освободите от депресията, а също така да възприемете ново, положително виждане за самия себе си. Джо Уидър Прочети повече