Преглед Категория › Право  •  19 April 2018 12:11
  •  122
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАКонституционно право на Република България. Част 1

Учебникът е съобразен с най-новите законодателни актове и решенията на Конституционния съд. Прочети повече


Основи на европейската интеграция

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ Четири години след издаването на „Основи на европейската интеграция" авторският колектив подготви настоящото второ преработено и допълнено издание. Първото издание, предназначено и съобразено основно с нуждите на следдипломния курс по европейска интеграция, организиран по това време от ЦЕИ, но ползвано от много по-широк… Прочети повече

  •  05 April 2018 12:35
  •  104
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Конституционно право на Република България. Част 2

Учебникът по конституционно право на Република България, част втора, е трето допълнено издание на учебника от 1993 г. В тази част е разработен статусът на държавните органи. Проблемите са развити в съответствие с достиженията на конституционната наука и натрупания опит в държавното устройство у нас от 1991 г. до днес. Изложението е съобразено с измененията… Прочети повече


Теория на правотворческата дейност

Ролята на нетипичния законодател Прочети повече


Търговска несъстоятелност

Приложение - Търговския закон, част четвърта: Несъстоятелност . Прочети повече