Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  20 April 2018 12:51
 •  196
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Биохимия. К. Колчаков, Е. Ангелов

Учебник за здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 •  20 April 2018 12:00
 •  125
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика. С. Иванов, С. Петров, Н. Иванчев

Учебник за висшите технически заведения Прочети повече

 •  09 April 2018 12:47
 •  237
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансов риск и финансово състояние

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече

 •  08 April 2018 11:43
 •  137
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Топлотехника. К. Славомиров-Хибаум, М. Опрев, Н. Чалашканов, С. Батов

Учебник за студентите от ВЛТИ, ХТИ, МГИ, ВИХВП и електрическия факултет на МЕИ Прочети повече •  08 April 2018 11:27
 •  164
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономическа география на България

Четвърто преработено и допълнено издание. Прочети повече

 •  06 April 2018 15:43
 •  206
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлена електроника

Книгата е предназначена да служи за учебник по предмета промишлена електроника, който се чете на студентите от електротехническия факултет при ВМЕИ. В нея са описани действието и устройството на електро-вакуумните лампи и полупроводниковите прибори. Разгледани са главните принципни електронни и йонни схеми, които намират приложение в различните промишлени… Прочети повече

 •  03 April 2018 11:35
 •  150
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  01 April 2018 19:15
 •  182
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАУправление на оборотния капитал

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече

 •  01 April 2018 18:57
 •  234
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вътрешен контрол и вътрешен одит

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече

 •  21 March 2018 21:08
 •  102
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организация за защита на населението и народното стопанство. Част 2

Организация за защита на населението и народното стопанство. Част 2 Прочети повече

 •  28 February 2018 12:17
 •  184
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Морско търговско право

В учебника се дават системни знания за съвременната правна теория и съдебна практика в областта на търговското корабоплаване. Предлагат се определения за основните правни институти и понятия като морско търговско право, морски кораб, националност на кораба, право на собственост върху морски кораб, правно положение на капитана и екипажа, спасяване по… Прочети повече •  24 February 2018 09:23
 •  179
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2018 18:26
 •  130
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМаркетингови изследвания

Допълнено и преработено издание Прочети повече


Продуктова политика

Ядро. Очакван продукт. Разширен продукт. Потенциален продукт Прочети повече


Приложна статистика. Част 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече