Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  20 July 2018 13:20
 •  154
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  04 July 2018 22:19
 •  193
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  15 June 2018 13:09
 •  163
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник от задачи по физика

Сборникът може да бъде използуван и от учители по физика и математика. Прочети повече •  27 April 2018 13:16
 •  160
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  20 April 2018 12:59
 •  345
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фармацевтична химия

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 •  20 April 2018 12:51
 •  225
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Биохимия. К. Колчаков, Е. Ангелов

Учебник за здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 •  20 April 2018 12:00
 •  141
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика. С. Иванов, С. Петров, Н. Иванчев

Учебник за висшите технически заведения Прочети повече

 •  09 April 2018 12:47
 •  292
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансов риск и финансово състояние

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече

 •  08 April 2018 11:43
 •  168
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Топлотехника. К. Славомиров-Хибаум, М. Опрев, Н. Чалашканов, С. Батов

Учебник за студентите от ВЛТИ, ХТИ, МГИ, ВИХВП и електрическия факултет на МЕИ Прочети повече •  08 April 2018 11:27
 •  201
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономическа география на България

Четвърто преработено и допълнено издание. Прочети повече

 •  06 April 2018 15:43
 •  261
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлена електроника

Книгата е предназначена да служи за учебник по предмета промишлена електроника, който се чете на студентите от електротехническия факултет при ВМЕИ. В нея са описани действието и устройството на електро-вакуумните лампи и полупроводниковите прибори. Разгледани са главните принципни електронни и йонни схеми, които намират приложение в различните промишлени… Прочети повече

 •  03 April 2018 11:35
 •  172
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  01 April 2018 19:15
 •  242
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА