Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  06 April 2018 15:43
 •  185
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлена електроника

Книгата е предназначена да служи за учебник по предмета промишлена електроника, който се чете на студентите от електротехническия факултет при ВМЕИ. В нея са описани действието и устройството на електро-вакуумните лампи и полупроводниковите прибори. Разгледани са главните принципни електронни и йонни схеми, които намират приложение в различните промишлени… Прочети повече

 •  03 April 2018 11:35
 •  138
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  01 April 2018 19:15
 •  156
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАУправление на оборотния капитал

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече

 •  01 April 2018 18:57
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вътрешен контрол и вътрешен одит

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече

 •  21 March 2018 21:08
 •  95
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организация за защита на населението и народното стопанство. Част 2

Организация за защита на населението и народното стопанство. Част 2 Прочети повече

 •  28 February 2018 12:17
 •  169
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Морско търговско право

В учебника се дават системни знания за съвременната правна теория и съдебна практика в областта на търговското корабоплаване. Предлагат се определения за основните правни институти и понятия като морско търговско право, морски кораб, националност на кораба, право на собственост върху морски кораб, правно положение на капитана и екипажа, спасяване по… Прочети повече

 •  10 February 2018 18:26
 •  121
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМаркетингови изследвания

Допълнено и преработено издание Прочети повече


Продуктова политика

Ядро. Очакван продукт. Разширен продукт. Потенциален продукт Прочети повече


Приложна статистика. Част 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  24 November 2017 12:37
 •  94
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  24 November 2017 12:34
 •  99
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща и инженерна геология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Обща електротехника

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече