Преглед Категория › Маркетинг, реклама и PR

от Уикипедия, свободната енциклопедия Маркетинг (на английски: Marketing – пазарно поведение, пазарно нагаждане, взаимодействане с пазара) е съвкупността от действия, чрез които предприятие извлича изгода от пазара. Най-общо те са: 1. Пазарни проучвания и сондажи; 2. Издигане на идеи и почини за нови изделия и услуги (решения); 3. Нагаждане на предлаганите решения към пазарните изисквания; 4. Разгласа (реклама и външни връзки или „пиар“); 5. Продаване или пласмент на решенията. Взаимодействието между различни дисциплини в маркетинга се изразява с понятието маркетингова смес (на английски: Marketing Mix). Маркетингът се появява като схващане в началото на ХХ век в Северна Америка. Отогава определението му търпи постоянно развитие. Първоначално то се отраничава до пазарни проучвания и определяне възможностите за пласмент. Широковъзприето и общо определение го разглежда като откриване, снабдяване, задоволяване и задържане на потребители. Днес Американската маркетингова асоциация (AMA) го разглежда като създаване, разгласяване и предоставяне стойност на пазара и управляване отношенията с него за взаимна облага на предоставители и потребители. Британският Хартиран институт по маркетинг (СIМ) го разглежда като идентифициране, предугаждане и задоволяване на потребителско търсене с оглед печалба. Маркенигът става повсеместен в организационните схеми на предприятията от напредналите икономики след Втората световна война. Разпространява се като обособена и обхватна съчетаваща функция из развитите икономики през 1960-те години. В този си вид достига световен мащаб към 1990-те години. До 1980-те години маркетингът се смята за по-малко или повече творческо поприще. Съвременната теория за маркетинга, обаче, до голяма степен почива върху икономически схващания като добавена стойност и стойност в обращение. Нарастващата намеса на ред други научни дисциплини – психология, социология, антропология и статистика – превръщат маркетинга в своеобразна сборна полунаучна дисциплина, все по-широко преподавана и във висши учебни заведения от 1960-те години насам...Маркетинг: теория и практика. Колектив

Маркетинг: теория и практика Колектив Прочети повече


Рекламни комуникации в международния бизнес. Лиляна Менчева

"В условията на пазарно стопанство въпреки икономическите трудности и ограничените експортни възможности, външноикономическата дейност на българските фирми налага интензифициране на рекламните комуникации на външните пазари. При тяхната подготовка и осъществяване следва да се отчитат не само характера на фирмата и стоките или услугите, но и състоянието… Прочети повече


Маркетинг и мениджмънт в определния и схеми. Диана Иванова, Георги Тасев

Маркетингът и мениджмънтът са две велики сили, които движат бизнеса. Прочети повече


Маркетинг. Част 1 Теория и практика. Крум Александров

Маркетинг. Част 1 Теория и практика Крум Александров Прочети повече

 •  24 February 2015 11:15
 •  478
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Маркетинг проучвания. Светозар Кръстев

Практически наръчник за стопански дейци. Уважаеми Стопански дейци, ако постъпите както Ви препоръчам, може да успеете, но ако не постъпите така, продаването Ви е сигурно. Прочети повече


Директен маркетинг. Дрейтън Бърд

Изданието е съгласувано с преподаватели и специалисти от водещите стопански академии и университети в България. Библиотека "Изкуството на бизнеса" е подготвена със съдействието на експерти от Коган Пейдж /Кодап Раде/, Великобритания. Това е книга 7 от поредицата. Прочети повече


Superbrands Bulgaria. Биляна Кънчева, Любослава Русева

Най-силните марки на българси пазар 2007 г. Изданията Superbrands са своеобразна енциклопедия на най-забележителните търговски марки, известни в десетки страни по света като Библията на брандинга. Те имат широка читателска аудитория, ползват се с авторитет и доверие сред деловите кръгове, ключовите публики и потребителите, защото дават отлична представа… Прочети повече


Реклама във вестник и списание. Димитър Георгиев

Рекламата е икономика, рекламата е изкуство, рекламата е политика. (Девиз на съвещание по въпроси на опаковката 1964 г.) Прочети повече

 •  24 February 2015 10:57
 •  522
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управление на маркетинга. Том 2. Филип Котлър

Анализ, планиране, реализация и контрол. Прочети повече


Принципи на пъблик рилейшънс. Харолд Оксли

Връзките с обществеността не са плод на случайни хрумвания или на някаква конюнктура, а се основават на стабилни принципи. Прецизна в теорията, изключително удобна за практици, книгата е сред най-доброто, издавано в света по темата. Прочети повече

 •  24 February 2015 10:49
 •  477
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология в рекламата. Ръководство към действие. Красимир Димитров

"За пръв път е предприето да се проанализира и обобщи от психологическа точка проблемите и въздействието на рекламата в системата "реклама-потребител". Освен това, в книгата се съдържат оригинални изследвания на автора нямащи аналогия по рекламното дело, но представляващи практическа ценност за тези, които създават рекламата. В книгата… Прочети повече

 •  24 February 2015 10:44
 •  562
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Маркетингът в определения и примери. Веселин Благоев

Книгата дава възможност да придобиете знания по маркетинг и да ги прилагате пряко в дейността си. С богатата и добре систематизирана информация, с многобройните примери, казуси, въпроси и отговори, изданието може да стане полезен наръчник за всеки, който се занимава с бизнес и се е убедил в ползата от маркетинга... Прочети повече


Продуктът - маркетингови стратегии и политики. Велина Балева

Целта на книгата е да накара читателя да вникне в дълбоката и сложна природа на продукта като маркетингов инструмент, за да може да анализира проблемите във всяка конкретна ситуация и да разработи адекватна политика и стратегия. А броят на конкретните ситуации клони към безкрайност. Прочети повече


Маркетинг - 30 успяващи български фирми. Невяна Стефанова Данаилова

Маркетинг - 30 успяващи български фирми Невяна Стефанова Данаилова Прочети повече


Маркетинг и мърчандайзинг на търговия на дребно - 30 успяващи български фирми. Невяна Кръстева

Съдържанието накратко: *Увод...7 *Глава 1. Развитие на търговията на дребно в България - тенденции и законова рамка...11 *Глава 2. Мърчандайзинг...24 *Глава 3. Магазини за облекло и обувки...59 *Глава 4. Магазини за домашни потреби...79 *Глава 5. Търговски центрове и универсални магазини...91 *Глава 6. Търговски центрове и базари...103 *Глава 7. Специализирани… Прочети повече


Търговските марки. Част 1. Мария Златарева, Павко Иларионов

Търговската марка, като част от триединството - стока, марка и потребител, е чувствително цвете, податливо на капризите на епохата и хората, изискващо много грижи и внимание още от самото му засаждане! Състоянието на това цвете е индикатор за състоянието на Вашия бизнес! Виталността на цветето означава, че и Вашият бизнес се развива и прогресира. И… Прочети повече


Търговските марки. Част 2. Мария Златарева, Павко Иларионов

Във втората част на монографията "Търговските марки" са разгледани въпроси, свързани с практическите подходи при реализация на придобитите права. Разгледани са и редица реални примери от водени в Българското патентно ведомство процедури, а също и от такива, водени в КЗК или СГС - практика относно защитата от нелоялна конкуренция, както и съдебна… Прочети повече


Рекламата -къде, кога и как? Светозар Кръстев

Книгата е от "Библиотека "Знаещ, можещ, богат". Прочети повече

 •  24 February 2015 10:04
 •  497
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ето моята визитка. Боб Попик

Малките билбордове, които носите в себе си, могат да помогнат или да попречат. Това е книга за всеки, който има визитки и иска да ги използва. Дава много съвети за създаването на нови клиенти чрез нещо толкова просто като визитката. Предлага какво да правите, ако нямате в себе си визитка, кога да не давате и кога да дадете повече от една. Преди да… Прочети повече


Маркетинг на финансовите пазари. Тина Харисън

Маркетинг на финансовите пазари. Тина Харисън. Днeс сeктopът нa финaнсoвитe услуги пpeживявa бeзпpeцeдeнтни пpoмeни в свoятa истopия. В съвpeмeннитe услoвия финaнсoвитe услуги и тexният мapкeтинг излизaт нa пpeднa пoзиция. Прочети повече


Управление на търговските марки

Търговската марка не е нов обект на познаването. Тя е част от правата на интелектуалната собственост и като такава присъства в учебниците по право на интелектуалната собственост. Елементът е на маркетинга и всеки сериозен учебник по маркетинг е отделил една глава или поне един параграф за нея. През последните десетилетия се случиха няколко значителни… Прочети повече


Маркетинг на взаимовръзките

Концептуална основа и практика Прочети повече