Преглед Категория › Техническа лит.

Техническа литература.Минно дело

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Приложна електроника

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  18 November 2017 19:27
 •  162
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник на електротехника

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  18 November 2017 19:24
 •  168
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник на електротехника

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  18 November 2017 19:19
 •  128
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Механика сплошной среды. Том 1-2

Руски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  18 November 2017 17:22
 •  100
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Металознание

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Якост на материалите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  18 November 2017 16:54
 •  100
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Помпи, компресори, вентилатори

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  18 November 2017 16:41
 •  149
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  18 November 2017 16:37
 •  109
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Азбука на радиосхемите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  18 November 2017 16:24
 •  811
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Азбука на дърводелството

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  18 November 2017 16:11
 •  92
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръчни инструменти за обработване на дървесина и работа с тях

Поредици и библиотеки: Направи сам, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  18 November 2017 16:05
 •  110
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Любителски механични и електромеханични конструкции

Поредици и библиотеки: Направи сам, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Наръчник на радиомонтьора

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Откриване и отстраняване на повреди в новите телевизионни приемници

Поредици и библиотеки: Библиотека на радиолюбителя. № 8, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  18 November 2017 15:38
 •  102
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  18 November 2017 10:44
 •  102
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОснови на телевизията

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Запознайте се със своя телевизор

Поредици и библиотеки: Млад радиоелектроник,Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  18 November 2017 10:34
 •  89
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Лаборатория на радиолюбителя

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Отговори на въпроси из областта на телевизията

Поредици и библиотеки: Библиотека на радиолюбителя, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  18 November 2017 10:26
 •  99
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Език на радиосхемите

Поредици и библиотеки: Библиотека на радиолюбителя, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Млад електротехник

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  18 November 2017 09:56
 •  97
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Радиопоправки

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  18 November 2017 09:53
 •  116
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Касетофонът за всички

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Електронни лампи. Характеристики

Поредици и библиотеки: Библиотека на електромонтьора, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  18 November 2017 09:40
 •  114
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  18 November 2017 09:33
 •  119
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  18 November 2017 09:30
 •  148
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  18 November 2017 09:27
 •  111
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  18 November 2017 09:16
 •  88
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Радиокомуникации. Част 1-2

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  07 November 2017 14:47
 •  155
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  07 November 2017 14:41
 •  141
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОснови на електротехниката

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  06 November 2017 12:55
 •  206
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на сигналите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  31 October 2017 15:08
 •  147
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  31 October 2017 14:54
 •  175
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кибернетика. Норберт Винер

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


110 тиристорни схеми

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  05 October 2017 16:31
 •  202
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЛуминисцентно осветление

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Космическа геодезия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  23 August 2017 21:51
 •  239
 •  1
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фотография

Книгата е практическо ръководство по фотография за начинаещи от всички възрасти. Нагледните илюстрации и опростените методични обяснения запознават читателя с основите на фотографската техника и процесите на проявяване и копиране. Прочети повече


Справочник по изчислителна техника

Справочник по изчислителна техника. Цифрови електронноизчислителни машини. Колектив Прочети повече


Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми. Цифрови интегрални схеми

Справочникът е предназначен за специалисти и любители електроници, занимаващи се с конструиране, експлоатация и ремонт на електронни устройства, реализирани с цифрови интегрални схеми. Прочети повече


Хидро- и пневмоавтоматика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Предотвратяване на експлозиите на въглищния прах в подземните рудници

Библиотека на производствено-техническия персонал в енергетиката Прочети повече

 •  01 July 2017 00:31
 •  205
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хладилни машини

Четвърто преработено издание Прочети повече

 •  27 June 2017 16:23
 •  222
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически транспорт

Устройство, експлоатация, и ремонт на основните съоръжения Прочети повече

 •  27 June 2017 16:21
 •  146
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по електротехника

Превод от немски език: Никола Врабчев Прочети повече

 •  27 June 2017 13:06
 •  196
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Практически съвети за младия конструктор

Описаните съвети на опитния конструктор са полезни не само за бъдещите създатели на машини — младите конструктори, но и за многобройните инженерно-технически работници — изобретатели и рационализатори, а също и за учащите се. Прочети повече

 •  27 June 2017 11:54
 •  292
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПолупроводниковите триоди в автоматиката

Книгата е предназначена за инженерите и техниците, които работят в областта на електроавто-матиката и електрониката, но може да служи също, така и за помагало на студентите от съответните специалности. Прочети повече

 •  27 June 2017 11:38
 •  178
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Контактна мрежа

Книгата е предназначена за работниците и специалистите от системата на поддържането, ремонта и строителството на контактни мрежи и за проектантите на контактните мрежи. Може да се ползува и от учащите се от техникумите и СПТУ и студентите от ВУЗ по специалността електрификация на транспорта. Прочети повече


Телефонни апарати, номератори и уредби

Учебникът е предназначен за студентите от специалността съобщителна техника в Института по съобщенията „Аврам Стоянов" при изучаване на дисциплината телефонна техника. Прочети повече •  26 June 2017 13:29
 •  158
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЗапомнящи устройства с гъвкави магнитни дискове

Структура и принцип на действие на запомнящото устройство с гъвкав магнитен диск Прочети повече

 •  26 June 2017 09:33
 •  115
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Правилник за техническа екплоатация на контактната мрежа 25 kV, 50 Hz

Правилникът е предназначен за инженерите, техниците и работниците от експлоатацията на електрифицираните участъци, от строителството и инвеститорския контрол и от проектанските организации, за студентите от ТУ - специалност електрификация на транспорта, за учениците от техникумите и за специалности от други предприятия и ведомства, свързани с електрификацията… Прочети повече


Основы конструирования в двух книгах. Книга 1-2

Руски език. Справочно-методическое пособие Прочети повече
Диагностика на автомобилите

Книга за специалисти в автомобилния транспорт Прочети повече

 •  20 June 2017 08:22
 •  278
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автоматизация на производствените процеси с манипулатори и роботи

Книга за технолози, проектанти, студенти, производители и ръководители... Прочети повече


Програмиране и използване на изчислителни системи. Част 1. Д. Батанов, Г. Гочев, А. Хачикян

Съдържание Предговор........................................................3 Плава първа. Въведение в използупане ва изчислителните системи 1. Поставяне и решаване на роблеми .............................5 Х.2. Електронни изчислителни машини и изчислителни системи ......9 Х.З. Решаване на проблеми с помощта на изчислителни систсми......15 Глава втора.… Прочети повече

 •  14 April 2017 23:15
 •  283
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по експлоатация и ремонт на електрически двигатели

Книгата е богат и ценен справочник за експлоатацията и ремонта на електрическите двигатели българско производство. Прочети повече


Технология на производството на електрически уредби. Волфганг Байер, Волфганг Льошнер, Клаус Бьодкер

В книгата се разглеждат актуални въпроси на технологията на производство и монтажа на електрически уредби. Материалът е богато илюстриран с таблици, диаграми, типове формуляри и инструкции. Книгата ще представлява интерес на специалистите от електромонтажните организации, научно-изследователски институти и студентите от специалността Електрообзавеждане… Прочети повече


Справочник по водоподготовке котельных установок. О. В. Лифшиц

В справочнике изложены вопросы проектирования и эксплуатации водоподготовительных установок производственных и отопительных котельных низкого и среднего давления, а также вопросы приготовления воды для подпитки тепловых сетей с открытой и закрытой системами теплоснабжения и для горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов. Приведены указания… Прочети повече

 •  18 March 2017 16:24
 •  249
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения (Д-01-008) и други документи. Сборник. Колектив

Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения (Д-01-008) и други документи Сборник Колектив Прочети повече


Цветна фотография за всички. Рогер Рьосинг

Цветна фотография за всички Рогер Рьосинг Прочети повече


Агрегатни машини. Колектив

В книгата са разгледани основните въпроси по създаването, експлоатацията, класификацията и технологията на обработването на детайли върху агрегатни машини. Значително място е отделено на нормализираните елементи, инструментите и приспособленията, използувани при агрегатни машини, както и на хидро и електрозадвижванията. Изяснени са главните моменти… Прочети повече