Преглед Категория › Речници, граматики, разговорници

 •  31 May 2019 14:09
 •  133
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Английско-български тематичен речник

25 000 понятия, термини и словосъчетания от различни области на живота, разпределени по теми: организация на обществото, семейство и бит, образование, здравеопазване, наука, изкуство, строителство, икономика, търговия, транспорт, съобщения и др. Прочети повече

 •  31 May 2019 12:48
 •  150
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Английска граматика

Трето преработено и допълнено издание. Прочети повече


Техника на автоматизацията

Английско-немско-френско-руско-български технически речник Прочети повече


A Learner's Grammar of English

Практическа граматика на английския език с упражнения и отговори Прочети повече


Орфоэпический словарь русского языка

Произношение, ударение, грамматические формы Прочети повече


Руско-български технически речник

Химия, химична технология, металургия Прочети повече


Grammaire Progressive Du Français

500 упражнения - Специална адаптация за България Прочети повече


Математически речник

Български-английски-руски-френски Прочети повече

 •  21 February 2019 21:55
 •  133
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  01 February 2019 12:08
 •  123
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Англо-български речник

Български и английски език. Прочети повече

 •  18 December 2018 21:30
 •  167
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАDeskbook of Correct English

A dictionary of spelling, punctuation, grammar Прочети повече