Преглед Категория › Учебници за ВУЗ


Теория и методика на физическото възпитание

Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров" Прочети повече

 •  19 August 2018 15:01
 •  201
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория и методика на физическото възпитание

Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров" Прочети повече


Теория и методика на физическото възпитание

Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров" Прочети повече


Банково посредничество

Учебно пособие за дистанционно обучение Прочети повече

 •  20 July 2018 13:20
 •  123
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  04 July 2018 22:19
 •  160
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  15 June 2018 13:09
 •  127
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник от задачи по физика

Сборникът може да бъде използуван и от учители по физика и математика. Прочети повече •  20 April 2018 12:59
 •  260
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фармацевтична химия

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 •  20 April 2018 12:51
 •  194
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Биохимия. К. Колчаков, Е. Ангелов

Учебник за здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 •  20 April 2018 12:00
 •  124
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика. С. Иванов, С. Петров, Н. Иванчев

Учебник за висшите технически заведения Прочети повече