Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  08 September 2018 16:25
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организация на малкото предприятие

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес стратегия на малката фирма

Център по дистанционно обучение Прочети повече •  08 September 2018 16:00
 •  234
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИкономически теории

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес статистика

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес статистика

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 •  08 September 2018 15:40
 •  255
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на стопанското управление

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Икономика на труда

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Въведение в частното право

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнесплан за инвестиции

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Практикум по езикова култура

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 •  08 September 2018 15:14
 •  181
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стратегически мениджмънт

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Макроикономически анализи

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Ценова политика

Център по дистанционно обучение Прочети повече
Информационни технологии в бизнеса

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Правни проблеми на малката фирма

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Данъчно облагане. Застраховане

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 •  29 August 2018 14:09
 •  403
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 August 2018 10:57
 •  194
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 August 2018 10:01
 •  177
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМакроикономика. Учебник

Висше училище по застраховане и финанси Прочети повече


Корпоративни финанси

Висше училище по застраховане и финанси Прочети повече

 •  26 August 2018 14:11
 •  160
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  21 August 2018 10:31
 •  148
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАТеория и методика на физическото възпитание

Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров" Прочети повече

 •  19 August 2018 15:01
 •  409
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория и методика на физическото възпитание

Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров" Прочети повече


Теория и методика на физическото възпитание

Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров" Прочети повече


Банково посредничество

Учебно пособие за дистанционно обучение Прочети повече