Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  20 July 2018 13:20
 •  87
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  04 July 2018 22:19
 •  128
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  15 June 2018 13:09
 •  94
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник от задачи по физика

Сборникът може да бъде използуван и от учители по физика и математика. Прочети повече •  20 April 2018 12:59
 •  155
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фармацевтична химия

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Биохимия. К. Колчаков, Е. Ангелов

Учебник за здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 •  20 April 2018 12:00
 •  99
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика. С. Иванов, С. Петров, Н. Иванчев

Учебник за висшите технически заведения Прочети повече

 •  09 April 2018 12:47
 •  159
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансов риск и финансово състояние

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече

 •  08 April 2018 11:43
 •  104
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Топлотехника. К. Славомиров-Хибаум, М. Опрев, Н. Чалашканов, С. Батов

Учебник за студентите от ВЛТИ, ХТИ, МГИ, ВИХВП и електрическия факултет на МЕИ Прочети повече •  08 April 2018 11:27
 •  128
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономическа география на България

Четвърто преработено и допълнено издание. Прочети повече