Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  20 July 2018 13:20
 •  100
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  04 July 2018 22:19
 •  142
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  15 June 2018 13:09
 •  111
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник от задачи по физика

Сборникът може да бъде използуван и от учители по физика и математика. Прочети повече •  20 April 2018 12:59
 •  216
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фармацевтична химия

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 •  20 April 2018 12:51
 •  164
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Биохимия. К. Колчаков, Е. Ангелов

Учебник за здравни кадри със средно специално образование Прочети повече

 •  20 April 2018 12:00
 •  109
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика. С. Иванов, С. Петров, Н. Иванчев

Учебник за висшите технически заведения Прочети повече

 •  09 April 2018 12:47
 •  194
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансов риск и финансово състояние

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече

 •  08 April 2018 11:43
 •  121
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Топлотехника. К. Славомиров-Хибаум, М. Опрев, Н. Чалашканов, С. Батов

Учебник за студентите от ВЛТИ, ХТИ, МГИ, ВИХВП и електрическия факултет на МЕИ Прочети повече •  08 April 2018 11:27
 •  144
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономическа география на България

Четвърто преработено и допълнено издание. Прочети повече