Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  08 September 2018 16:25
 •  168
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организация на малкото предприятие

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес стратегия на малката фирма

Център по дистанционно обучение Прочети повече •  08 September 2018 16:00
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИкономически теории

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес статистика

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес статистика

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Основи на стопанското управление

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Икономика на труда

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Въведение в частното право

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнесплан за инвестиции

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Практикум по езикова култура

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 •  08 September 2018 15:14
 •  152
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стратегически мениджмънт

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Макроикономически анализи

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Ценова политика

Център по дистанционно обучение Прочети повече
Информационни технологии в бизнеса

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Правни проблеми на малката фирма

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Данъчно облагане. Застраховане

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 •  29 August 2018 14:09
 •  325
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 August 2018 10:57
 •  167
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 August 2018 10:01
 •  154
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМакроикономика. Учебник

Висше училище по застраховане и финанси Прочети повече


Корпоративни финанси

Висше училище по застраховане и финанси Прочети повече

 •  26 August 2018 14:11
 •  135
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАТеория и методика на физическото възпитание

Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров" Прочети повече

 •  19 August 2018 15:01
 •  300
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория и методика на физическото възпитание

Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров" Прочети повече


Теория и методика на физическото възпитание

Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров" Прочети повече


Банково посредничество

Учебно пособие за дистанционно обучение Прочети повече