Преглед Категория › Учебници за техникуми

 •  22 November 2017 20:46
 •  165
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  22 November 2017 20:45
 •  164
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Енергетични машини

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  06 November 2017 15:05
 •  175
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Диагностика на автомобила

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Фоторетуш

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Специална технология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  25 October 2017 18:44
 •  817
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  03 October 2017 19:15
 •  193
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  03 October 2017 18:43
 •  331
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  03 October 2017 18:21
 •  137
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинознание за 10. клас

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Основи на автоматиката

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Радио и телевизионна техника

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Радиоприемни устройства

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  05 August 2017 19:09
 •  398
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  05 August 2017 17:53
 •  222
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономика, организация и планиране на автомобилния транспорт

Учебник за техникумите по енергетика, механотехника и автомобилен транспорт Прочети повече

 •  27 June 2017 12:38
 •  212
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПредаване на данни и телеграфия

Учебник за XI клас /II степен/ на ЕСПУ Прочети повече

 •  26 June 2017 11:32
 •  265
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката

Учебник за техникумите по електротехника и автоматика Прочети повече


Електротехника

Учебник за всички електротехнически професии Прочети повече


Промишлена електроника

Учебник техникумите по Автоматика, електропромишленост и електроенергетика Прочети повече

 •  26 June 2017 11:16
 •  334
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания на неелектрически величини

Учебник техникумите - специалност "Автоматизация на производството". Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече

 •  26 June 2017 11:09
 •  235
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече

 •  26 June 2017 11:04
 •  306
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Проектиране на електрически машини

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече


Електромашинна лаборатория

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече

 •  26 June 2017 10:53
 •  278
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически мрежи

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече

 •  26 June 2017 10:51
 •  218
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически мрежи

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече

 •  26 June 2017 10:46
 •  198
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  26 June 2017 10:36
 •  189
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМашинни елементи

Ученик за техникумите по механотехника, енергетика, фина механика, оптика и други Прочети повече

 •  20 June 2017 10:45
 •  177
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлена електроника

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече

 •  15 April 2017 09:13
 •  198
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Математическа логика. Учебник за II курс на икономическите техникуми. Любомир Дерелиев

В учебника се разглеждат основите на съждителното смятане — най-елементарния дял на математическата логика. Подробно са изяснени предметът и значението на логиката, съжди-телните операции отрицание, конюнкция, дизюнкция, алтернатива, импликация, равнозначност, понятията израз на съждителното смятане, верностна стойност и верностна таблица на израз,… Прочети повече

 •  15 April 2017 09:09
 •  205
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ремонт на автомобилите. Учебник за техникумите по автотранспорт. Б. Клебанов, В. Кузмин, В. Маслов

В учебника са разгледани технологията на основния'ремонт на автомобилите и начините за ремонт на техните детайли. Изложени са технико-икономиче -ските основания за целесъобразността от ремонта на автомобилните детайли и методиката за избор на най-рационалния начин на ремонт. Описани са ремонтите, на основните детайли и уреди от] охладителната уредба,… Прочети повече