Преглед Категория › За кандидат-студенти


Конкурсни задачи по математика за постъпване във ВУЗ (1945-1982). Георги Паскалев

Сборникът е ценно помагало в подготовката на кандидат-студентите за приемния изпит по математика. Прочети повече


Стопанска история: Въпроси и теми за самоподготовка. Колектив

ПРЕДГОВОР Уважаеми студенти, От учебната 2011/2012 г. в Университета за национално и световно стопанство дисциплината Стопанска история се преподава само на лекции. Това налага подготовката за семестриалния изпит да става до голяма степен самостоятелно. С цел да се отстранят възможни заблуди и затруднения преподавателите по Стопанска история от УНСС… Прочети повече


Конкурсът по математика в Техническия университет - София. Снежанка Доневска, Иван Трендафилов

Тази книга е предназначена за кандидатстващите в Техническия университет — София, но може успешно да се използва от всички кандидат-студенти, които се явяват на приемен изпит по математика в кой да е университет в България, както и от всички, на които им предстои матура. ТАЗИ КНИГА Е ВАШИЯТ КЛЮЧ ЗА ВРАТАТА НА УНИВЕРСИТЕТА! Прочети повече


Конкурсът по математика в Техническия университет - София. Снежанка Доневска, Иван Трендафилов

Тази книга е предназначена за кандидатстващите в Техническия университет — София, но може успешно да се използва от всички кандидат-студенти, които се явяват на приемен изпит по математика в кой да е университет в България, както и от всички, на които им предстои матура. ТАЗИ КНИГА Е ВАШИЯТ КЛЮЧ ЗА ВРАТАТА НА УНИВЕРСИТЕТА! Прочети повече


Конкурсът по математика: В ТУ - София. Снежанка Дончева Доневска, Иван Трендафилов

Тази книга е предназначена за кандидатстващите в Техническия университет — София, но може успешно да се използва от всички кандидат-студенти, които се явяват на приемен изпит по математика в кой да е университет в България, както и от всички, на които им предстои матура. ТАЗИ КНИГА Е ВАШИЯТ КЛЮЧ ЗА ВРАТАТА НА УНИВЕРСИТЕТА! Прочети повече


Как се кандидатства в чужбина. Част 1. Справочник. Юлиана Михайлова

Предговор Справочникът „Как се кандидатства в чужбина" е предназначен за ученици и студенти, които се интересуват от възможностите и перспективите за получаване на образование зад граница. Той ще е от помощ и на всички родители, които планират бъдещето на децата си и се нуждаят от точна, навременна и достоверна информация. Тук ще намерите в подреден… Прочети повече


Книга по история за кандидат-студенти. Христо Матанов, Боби Бобев, Тодор Даков

В това помагало по история за кандидат-студенти авторите са акцентирали върху принципните положения, върху основните моменти, върху пунктовете, в които е най-възможно да се допуснат грешки. Казано с други думи, тези разработки ще бъдат полезни на тези, които овладяват задълбочено фактическия материал и в подготовката си се учат как да го излагат в… Прочети повече


Книга по история за кандидат-студенти. Христо Матанов, Боби Бобев, Тодор Даков

В това помагало по история за кандидат-студенти авторите са акцентирали върху принципните положения, върху основните моменти, върху пунктовете, в които е най-възможно да се допуснат грешки. Казано с други думи, тези разработки ще бъдат полезни на тези, които овладяват задълбочено фактическия материал и в подготовката си се учат как да го излагат в… Прочети повече


Тестове по биология за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация. Здравка Костова, Елена Георгиева

Сборникът е предназначен за кандитатстуденти по медицина, стоматология и фармация във всички медицински университети. Съдържа 721 различни по структура и трудност задачи. По всяка тема от програмата за кандидат-студентския изпит са подготвени общо 591 задачи. Два теста с по 40 задачи върху цялото учебно съдържание позволяват кандидатстудентът да си… Прочети повече


30 кандидатстудентски теми по математика. Добромир Тодоров, Кирил Николов

АНОТАЦИЯ В книгата са предложени 30 примерни теми за конкурсен изпит по математика за кандидатстуденти. Задачите са съобразени с програмите по математика на висшите училища и отразяват програмата по математика на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). На всичките задачи са дадени решения. Някои от задачите са давани на кандидатстудентски… Прочети повече

 •  08 April 2017 18:26
 •  113
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Решения задачи по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация. Част 1-2: Органична химия. Колектив

Книгата "Решения на задачи по органична химия", която излиза в две части, е предназначена за самостоятелна подготовка на кандидат-студентите по медицина, стоматология и фармация в "Медицинския университет", София. Тя е ценно помагало, необходимо за успешно представяне на кандидат-студентите на писмения изпит по химия. В книгата са представени… Прочети повече


Ten Practice Tests with Key. Book 3. Колектив

Ten Practice Tests with Key • за кандидат-студенти, ученици и преподаватели • за самоподготовка и работа в клас Сборникът съдържа десет теста по английски език, чиято задача е да запознаят кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийски университет „Св. Климент ОхридскиЛ и да им помогнат… Прочети повече

 •  08 April 2017 16:14
 •  71
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по математика за единния приемен изпит. Колектив

Съставител - Добромир Тодоров. Модул 2 - математика - основи. Модул 3 - математика - специална част. ПРЕДГОВОР Справочникът е предназначен за кандидат-студенти в Университета за национално и световно стопанство. Структурата и съдържанието му са съобразени с програмите по математика за "Единния приемен изпит" (модул 2 и модул 3), както и с "Ръководството… Прочети повече

 •  08 April 2017 16:09
 •  68
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

За кандидатстуденстските конкурси по математика. Гарант за вашия успех! М. Маринов, Д. Тодоров, Л. Милев, Б. Кираджиев, П. Стоев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор..................................................................................................................5 Към кандидат - студента......................................................................................6 Глава първа Алгебра.....................................................................................................................33… Прочети повече


Христоматия за държавен зрелостен изпит по български език и литература. Колектив

Описание Bтopo дoпълненo издaние Xpистoмaтиятa съдъpжa: всички литеpaтуpни твopби, включени в нoвaтa пpoгpaмa зa мaтуpaтa (с изключение нa poмaните "Пoд игoтo", "Tютюн" и "Железният светилник"), пълния текст нa "Учебнo-изпитнa пpoгpaмa зa дъpжaвния зpелoстен изпит пo бългapски език и литеpaтуpa", утвъpденa oт MOMH. Съдъpжa… Прочети повече


Кандидат-студентски конкурс по математика. Кепоре Чакърян, Пламен Сидеров

Съдържание: *Предговор...5 *Конкурсни теми...7 *1984...7 *1985...9 *1986...11 *1987...12 *1988...13 *1989...15 *1990...16 *1991...20 *1992...25 *Контролни теми...31 *Решения...36 *Инструкции за оценяване...143 *Допълнение...147 *Конкурсни теми - 1993...147 *Решения...155 *Инструкции за оценяване...183 Прочети повече


Кандидат-студентски конкурс по математика. Кепоре Чакърян, Пламен Сидеров

Книгата съдържа 150 задачи по математика с пълни решения: конкурсните теми за кандидатстване в основните висши учебни заведения в страната през последните 9 години и 10 контролни изпитни теми. Тя е изключително полезна за всеки кандидатстудент, тъй като му осигурява основната подготовка за конкурсния изпит. От тази книга се нуждаят и всички, които… Прочети повече


Справочник по математика. Колектив

За кандидатстуденти в УНСС и други ВУ. Прочети повече

 •  08 April 2017 15:49
 •  75
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по математика. Колектив

За кандидатстуденти в УНСС и други ВУ. Прочети повече

 •  08 April 2017 15:44
 •  86
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник от подробно решени задачи по математика. Част 1: Алгебра и тригонометрия. Цветанка Стоилкова

СЪДЪРЖАНИЕ ПЪРВИ РАЗДЕЛ 1. Действия с дроби ..............................................„7 2. Уравнения и неравенства от първа степен с едно неизвестно.7 3. Системи уравнения от първа степен с две и три неизвестни.9 4. Действия с корени (радикали) ................................14 5. Рационализиране на числител и знаменател на дроб........16 6.… Прочети повече


Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалавари. Pъкoвoдcтвo зa caмoпoдгoтoвкa c пpимepни тecтoвe. Колектив

Bъвeждaнeтo нa единен приемен изпит (EПИ) зa кaндидaтcтвaнe в Унивepcитeтa зa нaциoнaлни и cвeтoвнo cтoпaнcтвo, Икoнoмичecкия унивepcитeт - Bapнa, и Cтoпaнcкaтa aкaдeмия "Д. A. Цeнoв" - Cвищoв, ce ocъщecтвявa cъглacнo peшeния нa aкaдeмичнитe cъвeти нa тeзи унивepcитeти. Tecтoвитe пpимepни въпpocи в нacтoящия cбopник ca eдинни зa тpитe унивepcитeтa.… Прочети повече

 •  08 April 2017 15:28
 •  47
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври. Модул 3: Български език и литература. Стоянка Мицева

Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври Модул 3: Български език и литература Настоящето ръководство за самоподготовка с примерни тестове и задачи по български език и литература е съобразено с учебното съдържание по предмета български ези к (IX-XII клас) и литература (XI-XII клас) на средното училище в Република България. Авторите - университетски… Прочети повече


Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври. Модул 3: Български език и литература. Pъководcтво зa caмоподготовкa c пpимеpни теcтове. Стоянка М

Въвеждaнето нa единен приемен изпит (EПИ) зa кaндидaтcтвaне в Унивеpcитетa зa нaционaлно и cветовно cтопaнcтво, Икономичеcкия унивеpcитет - Вapнa, и Cтопaнcкaтa aкaдемия "Д. A. Ценов" - Cвищов, cе оcъщеcтвявa cъглacно pешения нa aкaдемичните cъвети нa тези унивеpcитети. Tеcтовите пpимеpни въпpоcи в нacтоящия cбоpник ca единни зa тpите унивеpcитетa.… Прочети повече


Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври. Модул 3: Математика. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Колектив

Bъвeждaнeто нa eдинeн приeмeн изпит (ЕПИ) зa кaндидaтcтвaнe в Унивeрcитeтa зa нaционaлни и cвeтовно cтопaнcтво, Икономичecкия унивeрcитeт - Baрнa, и Cтопaнcкaтa aкaдeмия "Д. A. Цeнов" - Cвищов, ce оcъщecтвявa cъглacно рeшeния нa aкaдeмичнитe cъвeти нa тeзи унивeрcитeти. Тecтовитe примeрни въпроcи в нacтоящия cборник ca eдинни зa тритe унивeрcитeтa.… Прочети повече


Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври. Модул 3: География на България. Колектив

ВАЖНО! Въвеждането на единен приемен изпит (ЕПИ) за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство, Икономическия университет - Варна, и Стопанската академия „Д. А. Ценов" - Свищов, се осъществява съгласно решения на академичните съвети на тези университети. Тестовите примерни въпроси в настоящия сборник са единни за трите университета.… Прочети повече

 •  08 April 2017 12:14
 •  157
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

География на България. Сборник материали за средношколци и кандидат-студенти 2008-2009. Дончо Дончев, Христо Каракашев

УВОД Темите по География на България включват материал по физическа и социално-икономическа география. Съобразени са с учебните програми в средните общообразователни училища и с програмите за кандидатстудентските изпити по География на България в икономическите ВУЗ в София, Варна, Свищов и др., в Софийския университет "Св. Кл. Охридски", Великотърновския… Прочети повече