Преглед Категория › География и науки за Земята

 •  13 March 2016 16:00
 •  84
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геоморфология на българското Черноморско крайбрежие и шелф. Вл. Попов, К. Мишев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор.................5 Кратък преглед на историята на опознаване и изследване на релефа на крайбрежието и шлефа ........7 Географски сведения за релефа на Българското Черноморско крайбрежие от древността и средните векове................7 Географски описания на Българското Черноморско крайбрежие след Освобождението до Първата световна… Прочети повече


Географията в съвременна България. Колектив

Монографията е колективен труд на наши изтъкнати специалисти в областта на географските науки във връзка, с 25-ия международен географски конгрес през 1984 г. В обособени раздели синтезирано се излагат съвременното състояние, развитието и проблемите на географията в HP България. Проследява се извървяният път, достиженията и перспективите в основите… Прочети повече


Основни въпроси на метрологията. Х. Стойчева, Н. Стоянова, Н. Миндова, К. Колев

* Въведение. * Стандартизация и метрология. * Физични величини и измервателни единици. * Възпроизвеждане,съхраняване и предаване на размера на единиците за физични величини. * Измервания-класификация и методи. * Средства за измерване. * Точност на измерванията. * Стандартни образци за състава и свойствата на веществата и материалите. Книгата е посветена… Прочети повече


Основни въпроси на метрологията. Х. Стойчева, Н. Стоянова, Н. Миндова, К. Колев

* Въведение. * Стандартизация и метрология. * Физични величини и измервателни единици. * Възпроизвеждане,съхраняване и предаване на размера на единиците за физични величини. * Измервания-класификация и методи. * Средства за измерване. * Точност на измерванията. * Стандартни образци за състава и свойствата на веществата и материалите. Книгата е посветена… Прочети повече


Справочник на метролога. Колектив

В книгата се разглеждат въпросите по научното, нормативното, техническото и организационното осигуряване на метрологичната дейност, като най-голямо внимание е отделено на техническите средства за метрологично осигуряване. Тя представлява справочно пособие за специалистите от държавната и ведомствените метрологични служби, както и от метрологичните… Прочети повече

 •  13 March 2016 15:40
 •  110
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Климатология. Колектив

Излагаются общие вопросы климатологии, физические процессы, формирующие тот или иной тип климата в различных районах земного шара. Рассматриваются радиационные и циркуляционные факторы климата, влияние океанов и материков на климат, классификация климатов. Наиболее подробно освещаются вопросы, связанные с изменениями и колебаниями климата, с антропогенными… Прочети повече


Обща климатология. Димитър Й. Димитров

Учебникът по Обща климатология, трето допълнено издание, е предназначен за студентите по география в СУ „Кл. Охридски" и е съобразен със съответната учебна програма. Поради ограничената подготовка по математика и физика на студентите разделът, засягащ въпросите с геофизичен характер, е облекчен. Същевременно климатологичните характеристики са засилени… Прочети повече

 •  13 March 2016 15:30
 •  161
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пещерите в България. Петър Трантеев, Косю Косев

Пещерите в България Петър Трантеев, Косю Косев Прочети повече


Гора за хората. България преди и сега / Forests for People. Bulgaria now and Before. Борис Господинов / Boris Gospodinov

СЪДЪРЖАНИЕ Превръщането на Кърджалийския полупустинен пейзаж в зелен океан.........5 Кърджалийският регион през 1955 г... и сега.............6 Биологичната корекция на река Перперек.....9 Лебедски дол......................................................10 Устренски дол..................................................13 Коджа дере........................................................… Прочети повече

 •  13 March 2016 15:16
 •  107
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Часът на океаните. Полярните морета. Жорж Блон

Съдържание: * Най-добрите офицери и моряци...5 * Североизток или северозапад...34 * Волята на Амундсен...64 * Шарко или добротата...81 * Победа над полюсите...101 * Крушението на "Италия"...123 * Война и мир в Арктика...142 * Последното приключение...163 Прочети повече

 •  12 March 2016 22:56
 •  205
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Занимателна география. М. Мандова, Д. Бонева, Н. Кьосев

СЪДЪРЖАНИЕ Нашият дом Земята........6 Из историята на космическите изследвания..........................................8 Приносът на България в изследването на Космоса............................10 Планетата Земя..........12 Когато Земята се "люлее", "диша" и "гневи"........................................24 Сушата на земното кълбо............34 Въздухът..........50… Прочети повече


Биографски особености на България. Част 1-2. Георги Л. Георгиев

Биографски особености на България. Част 1-2 Георги Л. Георгиев Прочети повече

 •  12 March 2016 22:47
 •  205
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Textbuch zur deutschen Wirtschaft und Wirtschaftsgeographie. Христоматия по немска икономика и икономическа география. Колектив

Съставители: Петър Стоянов, Георги Чобанов, Анастасия Бънкова Под общата редакция на проф. д-р Роланд Марти и проф. д-р Павел Петков Прочети повече


Vital Signs 1993: The Trends That are Shaping Our Future. Lester Brown, Kal Kane, Ed Ayres

The Worldwatch Institute has been able to track global trends because it has gathered global data on various socioeconomic and environmental indicators for 19 years. Growth in the oceanic fish catch has stopped, indicating that expansion of fish farming will be needed to increase fish stocks. Energy trends suggest that wind-generating capacity may… Прочети повече


Хидрологична роля на горските екосистеми. Симеон Недялков, Иван Раев

В книгата са представени съвременните схващания в областта на горската хидрология. Синтезирани са многобройните резултати от изследванията у нас и в чужбина за влиянието на горските екосистеми върху водния баланс на водосборните басейни и особено върху валежите, изпаряването, оттока, качеството на водата и пр. Развива се идеята за водене на горско… Прочети повече

 •  12 March 2016 21:57
 •  264
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Географски речник на България. Колектив

В «Географски речник на България» се дават кратки, но богати на информация сведения за всички по-важни географски обекти на страната. Разгледани са всички български планини, равнини, котловини и полета, по-важни и лични върхове, реки и по-важни езера, извори, пещери и язовири. Голямо място заемат всички български градове и по-важни села, окръзи, както… Прочети повече


Христоматия по обща физическа география. Колектив

Съставители: Петър Пенчев, Руселена Георгиева, Георги Манев Христоматията по обща физическа география в основната си част е комплектувана от четива, съответствуващи на урочните теми в учебника по обща физическа география за VII клас. Тя съдържа и четива, които имат предназначението да разширят познанията на учениците в тази зсеобхватна област на географията… Прочети повече


Птицы морей, побережий и рек. Удивительный мир диких животных У. Брэдбери

Птицы морей, побережий и рек Удивительный мир диких животных У. Брэдбери Прочети повече


Екологична оценка и опазване на водните течения от замърсяване. Иван Дядовски, Йордан Стефанов, Тодор Гърданов, Светла Братанова, Христо Найденов

ПРЕДГОВОР В книгата ще се представи съвременното състояние на проблема по моделиране на процесите, формиращи качествата на повърхностните води във водните течения и басейни. В нея ще бъде отразен световния опит по използуването на екологичното моделиране за решаване на проблемите за комплексен анализ на водните системи, за опазването и рационалното… Прочети повече

 •  12 March 2016 21:39
 •  199
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Зеленото богатство на планетата. Катрин Кофийлд

Зеленото богатство на планетата Катрин Кофийлд Прочети повече


Планетата Земя в опасност. Екологични последици от ядрена война. Лидия Дото

Планетата Земя в опасност Екологични последици от ядрена война Лидия Дото Прочети повече

 •  12 March 2016 21:32
 •  169
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Дасти. Франк Дейвисън

В книгата "Дасти" австралийският писател Франк Долби Дейвисън разказва за странната съдба на едно куче, родено от динго и келпи. Своеобразната наследственост е в основата на двойнствения живот на Дасти. Но въпреки силната проява на инстинктите и особеното си поведение Дасти остава верен на господаря си Том и се превръща в легенда. Художествените… Прочети повече


Антарктида. Политико-икономически справочник. Колектив

Политико-икономическият справочник „Антарктида" е издание от поредицата „Континенти" на Партиздат. Съдържа богата информация за природата на Ледения континент. Проследена е историята на откриването и изучаването на Антарктида и е разгледано нейното място в международните отношения. В справочника са включени много схеми и карти, описания на действуващите… Прочети повече

 •  12 March 2016 21:24
 •  202
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика на океана. Емил Станев

В книгата са дадени общи сведения за океана: състав на морската вода, физични свойства на морската вода, разпределение на температурата и солеността в океана, течения в Световния океан. Отделено е внимание на акустиката и оптиката на океана, разпространение на звука в океана, подводен звуков канал, електромагнитни вълни в океана, оптични явления и… Прочети повече

 •  12 March 2016 21:21
 •  90
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Earth in the Balance. Ecoloy and the Hunam Spirit. Al Gore

Earth in the Balance Ecoloy and the Hunam Spirit Al Gore Прочети повече

 •  12 March 2016 21:16
 •  328
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Голяма енциклопедия на страните. Том 2: Западна Европа

Тази енциклопедия в 16 тома ще ви поведе на едно вълнуващо пътешествие из континентите. Тя съдържа богата информация за всяка една от 193-те държави на планетата: население, география, история, икономика, общество, политика. В нея ще откриете също и красиви природни картини, впечатляващи местности, забележителни паметници, представени на 258 страници… Прочети повече

 •  12 March 2016 20:44
 •  83
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Остров след остров. Свен Йилсетър

Съдържание Едно любовно обяснение 5 Скамън Лъгун — детският басейн на сивите китове 12 Морските слонове на остров Гуадалупе 24 Евърглейдз 37 Драй Тортугас — низ коралови острови 56 Островите Сан Блас — страната на лунните деца.. 68 Баро Колорадо — Ноевият ковчег в Панамския канал 86 Страната на вечната пролет 101 Минало и бъдеще на Галапагос 117 Там,… Прочети повече


Дунав и Дунавският воден път. Любен Ботев, Васил Дойков

Като никоя друга река в света Дунав протича през земите на осем държави от Централна и Източна Европа. На великата река на континента е посветена книгата „Дунав и Дунавският воден път". Текстът и богатото илюстриране ще запознаят читателите със забележителностите по дунавските брегове от Шварцвалд до Черно море. Книгата ще бъде в помощ на речнофлотците… Прочети повече


България. Кратка география. Любомир Динев, Кирил Мишев

Съдържанието по глави - накратко: *Предговор...3 -България на географската карта. -Политически граници и географско положение. *Физикогеографска среда...17 *Наши планини...59 *Низини, равнини, полета...99 *Население и селища...135 *Стопанскогеографският лик на България...167 *По-големи градове и туристически обекти...235 -Югозападна България...235… Прочети повече


България. Кратка география. Любомир Динев, Кирил Мишев

Съдържанието по глави - накратко: *Предговор...3 -България на географската карта. -Политически граници и географско положение. *Физикогеографска среда...17 *Наши планини...59 *Низини, равнини, полета...99 *Население и селища...135 *Стопанскогеографският лик на България...167 *По-големи градове и туристически обекти...235 -Югозападна България...235… Прочети повече

 •  12 March 2016 19:44
 •  93
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Приключения в географията. Вяра Канджева

Съдържание Въведение ........................................ 5 Географията в древността ..............................7 Великите географски открития...........................11 Математическа география и картография.....................15 Страната Климатология ..............................31 Страната Океанология................................55… Прочети повече


The Forests and Forestry Sector of Bulgaria. Ivan Kostov

The Forests and Forestry Sector of Bulgaria Ivan Kostov Прочети повече


Състоянието на планетата 2014: Управление за устойчиво развитие. Колектив

Институтът Уърлдуоч, в това 40-о юбилейно издание на водещата си публикация, анализира неуспехите на нашите политически и икономически системи, както и възможностите за подобряване на управлението на местно равнище и в световен мащаб. От масовите кампании за отказ от изкопаемите горива и за "енергийна демокрация" до разпространението на харти… Прочети повече


Survival in the Wilds Basic. Tips. Kit. Колектив

Survival in the Wilds Basic. Tips. Kit Колектив Прочети повече

 •  29 March 2015 22:57
 •  485
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геоморфология на българското черноморско крайбрежие и шелф. Вл. Попов, К. Мишев

Геоморфология на българското черноморско крайбрежие и шелф Вл. Попов, К. Мишев Прочети повече


Bulgaria. Nordkuste. North coast. Cote de Nord. Северен бряг. Juri Tscharyiski

Цветен албум за България на немски, английски, френски и български език. Прочети повече

 •  29 March 2015 17:45
 •  409
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геоложката история на Земята. Георги Мандов

Автора разглежда по ери и периоди развитието на Земята от образуването на първите скали до днес. Проследени са основните моменти в измененията на строежа на земната кора, на палеографията обстановката и на организмовият свят. Книгата е богато илюстрирана Прочети повече


Геодинамика на Балканите. Колектив

Геодинамика на Балканите Колектив Прочети повече

 •  29 March 2015 17:39
 •  348
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Конвективни явления в атмосферата. Васил Андреев

Под термична конвекция в метеорологията се разбира вертикално движение на въздух (или вода), предизвикано главно от разлика в температурите на въздуха, участващ в конвекцията, и околния въздух. Тя предизвиква и се изразява в редица явления и процеси в атмосферата. Главната цел на тази книга е да представи изследванията по създаването и някои от приложенията… Прочети повече

 •  29 March 2015 17:30
 •  535
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на географията и географските открития. А. Бешков, Л. Динев, З. Борисов

Книгата разглежда последователно развитието на географията и неделимо свързаната с тях история на географските открития. Прочети повече