Преглед Категория › История, археология

История (от гръцки: ιστορία — „проучване, познание, придобито чрез изследване“ е хуманитарна наука, занимаваща се с изучаване на миналото, фокусирана върху човека и неговите действия, състояния, мирогледи, социални взаимоотношения и организации от миналото до наши дни. Резултатът от историческото изследване обикновено е систематичен наратив (разказ), излагащ и анализиращ поредицата от събития, като в някои случаи се опитва да търси и обективните причинно-следствени връзки, които ги определят. Хората, професионално занимаващи се с изучаването, изследването и записването на история, се наричат историци. Историците използват разнообразни източници, наричани още извори, включително писмени и печатни сведения, интервюта (устна история) и археология. В определен контекст понятието „история“ може да обозначава и времето след появата на писмеността в противовес на събитията, случили се преди това, които са известни като праистория (т.е. предистория). В по-широк смисъл понятието може да се използва и за теми, които не са предмет на историята в тесен смисъл, а са изучавани от природните науки като геоложка история, история на Вселената, еволюционна история и други. Към историята не се отнасят и историческите традиции на дадена култура, които не са подкрепени с проверими източници като например историческите легенди и митове.
 •  04 November 2018 11:50
 •  116
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  31 October 2018 11:35
 •  126
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  31 October 2018 11:30
 •  146
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  18 October 2018 16:11
 •  122
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Босилеградско краище

Селища, църкви и манастири Прочети повече

 •  03 October 2018 12:42
 •  128
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАТревожни столетия

Хроника за един съдбоносен двубой Прочети повече

 •  24 September 2018 09:33
 •  158
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПреображенското въстание

Борбите на тракийските българи за национално освобождение 1878-1903 Прочети повече

 •  24 September 2018 08:54
 •  107
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАБългарско, българи

Неизвестно за известното Прочети повече

 •  22 September 2018 09:17
 •  91
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСъединението 1885 г. и неговата военна защита

СБОРНИК доклади и научни съобщения, изнесени на научната сесия, състояла се на 19. XI. 1985 г. в гр. Сливница Прочети повече

 •  15 September 2018 20:58
 •  118
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  29 August 2018 10:36
 •  127
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на българите 1878-1944 в документи. Том 1: 1878-1912. Част 1

Възстановяване и развитие на българската държава Прочети повече

 •  27 August 2018 11:17
 •  164
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Улици, хора, събития

София през първите години на 20-ия век Прочети повече

 •  26 August 2018 12:59
 •  116
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Атон - легенда жива

Първо издание. Художник Юли Минчев. Твърда корица от луксозно издателство Отечество. Черно-бели и цветни илюстрации. Прочети повече