Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  09 February 2015 12:28
 •  134
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на техническата кибернетика. Том 6: Адаптивно управление. Илия Томов

Здраво и чисто книжно тяло, без драскания и подчертавания в текста. Следи от влага по първите страници Прочети повече

 •  09 February 2015 12:21
 •  174
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на техническата кибернетика. Том 7: Сервомеханизми. Илия Томов

Основи на техническата кибернетика. Том 7: Сервомеханизми Илия Томов Прочети повече

 •  09 February 2015 12:15
 •  178
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съпротивление на материалите. Иван Кисьов

Отлични корици и книжно тяло, отвътре. Позахабена корица. Прочети повече


Помагало по българска историческа лексикология. Колектив

Съставители: Татяна Славова, Татяна Лекова. Под научната редакция на проф... Прочети повече

 •  11 March 2014 09:31
 •  632
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАГазотурбинни и комбинирани двигатели

Учебникът е предназначен за студентите от специалността ДВГ при ВМЕИ "В.И. Ленин" - София, ВМЕИ -Варна и ВТУ "А. Кънчев" - Русе, за дисциплината газо-турбинни и комбинирани двигатели, но може да се използва и от специалисти, работещи в областта на експлоатацията, ремонта и проектирането на газо-турбинни и комбинирани двигатели. Прочети повече

 •  24 January 2014 15:08
 •  367
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  24 January 2014 13:16
 •  456
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Математическо моделиране и оптимизация на технологични обекти

Продадена! Здраво и чисто книжно тяло, леко захабен външен вид Прочети повече •  02 January 2014 23:47
 •  424
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геодемография

Чисто нова книга, неизползвана. Прочети повече

 •  02 January 2014 23:44
 •  539
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геодезия. Геодезия В. Пеевски, В. Куртев, С. Атанасов

Геодезия. Геодезия В. Пеевски, В. Куртев, С. Атанасов Прочети повече


Детски болести

Здраво и чисто книжно тяло, няма драскано, подписи или печати. Прочети повече

 •  07 December 2013 00:46
 •  239
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Логика

Като нова, нормално пожълтели страници от времето. Прочети повече

 •  07 December 2013 00:36
 •  272
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Математика. Част 1

НЕ Е НАЛИЧНА! Нова книга. Нечетена. Прочети повече