Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  10 February 2015 14:29
 •  243
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 14:25
 •  138
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 14:18
 •  130
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОснови на мениджмънта. Ангел Ангелов

Учебник за дистанционно управление. Прочети повече

 •  10 February 2015 14:06
 •  497
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 12:36
 •  107
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 12:27
 •  147
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методично ръководство за решаване на задачи по теоретична механика. Част 1: Статика и кинематика. С. Бъчваров, А. Джонджоров, Б. Чешанков, Н. Малинов

Методично ръководство за решаване на задачи по теоретична механика. Част 1: Статика и кинематика. С. Бъчваров, А. Джонджоров, Б. Чешанков, Н. Малинов Прочети повече

 •  10 February 2015 12:22
 •  192
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Приложение към учебника по строителна механика. Колектив

Приложение към учебника по строителна механика Прочети повече


Дървесинознание. Учебник за студентите от ВЛТИ. Васил Стоянов, Енчо Енчев

Книгата представлява учебник за студентите от Висшия лесотехнически институт - специалност "Механична технология на дървесината". Прочети повече

 •  10 February 2015 12:15
 •  77
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 11:49
 •  68
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Математика за студенти-чужденци. Николай Стоянов, Иван Пенев

Книгата е предназначена за студенти-чужденци, които се обучават в подготвителния курс на Института за чуждестранни студенти и в подготвителните звена на ВУЗ. Прочети повече

 •  10 February 2015 11:45
 •  198
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМатематически анализ. Част 1. Николай Шополов, Емил Бончев

Учебникът е предназначен за студентите от ТУ - София, може да се ползва и за студентите от други технически ВУЗ... Прочети повече
Ръководство по електронни цифрови устройства и системи. Р. Иванов, Е. Димитров, Г. Михов, М. Митев, И. Ташев

Ръководство по електронни цифрови устройства и системи е предназначено за студентите от специалността електронна техника и микроелектроника при ВМЕИ. Прочети повече

 •  10 February 2015 10:49
 •  144
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електронни аналогови устройства в съобщителната техника. Боряна Симеонова

Учебникът "Електронни аналогови устройства в съобщителната техника" е предназначен за студентите от специалността съобщителна и .... Прочети повече


Управление на човешките ресурси. Маргарита Харизанова

Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по Бизнес администрация. Прочети повече


Евристични методи в управлението. Ангел Доралийски

Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по Бизнес администрация.... Прочети повече


Управление на устойчивото развитие. Асен Ковачев

Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по Бизнес администрация. Прочети повече

 •  09 February 2015 23:17
 •  198
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организационно поведение. Ангел Ангелов

Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по Бизнес администрация. Прочети повече

 •  09 February 2015 23:12
 •  263
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Количествени методи и модели. Веселка Павлова, Венелин Бошнаков

Учебник за дистанционно управление. Магистърска програма по публични финанси. : Прочети повече


Финансово право. Учебно помагало. Пенко Димитров

Нормативен материал. Изпитни тестове. Свищов 2009 г. Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия щанд - "Toivo". Нормативен материал. Изпитни тестове. Свищов 2009 г. Прочети повече


Теория на автоматичното регулиране. Том 3 Импулсни системи. Н. Маджаров

Отлични корици и книжно тяло, отвътре. Незначителна забележка към обложката. С пожелание на първа страница. Прочети повече

 •  09 February 2015 22:58
 •  224
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансово управление на малката фирма. Иван Петров, Милчо Близнаков

Център за дистанционно обучение. Специализация управление на малка и средна фирма. Второ издание. Прочети повече

 •  09 February 2015 22:53
 •  154
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Рекламна политика. Лиляна Менчева

Център за дистанционно обучение. Специализация маркетинг, реклама и бизнескомуникации. Прочети повече

 •  09 February 2015 22:49
 •  227
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Световна икономика. Стоядин Савов

Здраво книжно тяло, на места е подчертавано. Прочети повече •  09 February 2015 22:40
 •  174
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електронни цифрови машини. Борис Боровски

Книгата е предназначена за учебник по Електронни цифрови машини /ЕЦМ/ за студентите от специалност изчислителна техника при ВМЕИ. Полезна и за аспиранти, специалисти и работещи в областта на изчислителната техника. Прочети повече
Старославянский язык. Татьяна А. Иванова

Издание предназначено для студентов филологических факультетов университетов Прочети повече