Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  10 February 2015 22:57
 •  215
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 22:52
 •  222
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 22:47
 •  397
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 22:43
 •  245
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика. Саздо Иванов, Стоян Петров, Нено Иванчев

Учебник за Висшите технически учебни заведения. Прочети повече

 •  10 February 2015 22:36
 •  106
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 22:32
 •  87
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Курс по аналитична химия. Пето стереотипно издание. Н. П. Пенчев, Б. Н. Загорчев

Книгата е съставена съобразно с програмата по Аналитична химия на Химическия факултет при Софийския университет и на Химично-Технологическия институт и е предзназначен за учебник на студентите по химия. Прочети повече •  10 February 2015 22:17
 •  95
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Курс по аналитична химия. Н. П. Пенчев, Б. Н. Загорчев

Книгата е съставена съобразно с програмата по Аналитична химия на Химическия факултет при Софийския университет и на Химично-Технологическия институт и е предзназначен за учебник на студентите по химия Прочети повече •  10 February 2015 22:06
 •  106
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 22:00
 •  236
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 21:56
 •  249
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАТърговско право. Веселин Христофоров, Борис Ланджев

Бакалавърска степен по бизнес-администрация. Прочети повече


Регионална икономика. Людмил Георгиев

Бакалавърска степен по бизнес-администрация. Прочети повече

 •  10 February 2015 21:37
 •  213
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управление на проекти. Руслан Пенчев

Бакалавърска степен по бизнес-администрация. Прочети повече •  10 February 2015 21:21
 •  153
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 21:17
 •  187
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Конструиране и технология на радиоелектронни апаратури. Георги Савов

Конструиране и технология на радиоелектронни апаратури Прочети повече


Система на националните сметки. Велина Балева, Пенчо Иванов

Система на националните сметки. Велина Балева, Пенчо Иванов Прочети повече

 •  10 February 2015 20:56
 •  114
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 20:52
 •  216
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща теория на счетоводството. Снежана Бошева, Даниела Фесчиян

Обща теория на счетоводството. Снежана Бошева, Даниела Фесчиян Прочети повече

 •  10 February 2015 20:47
 •  138
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  10 February 2015 15:26
 •  170
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геодезия. В. Пеевски, В. Куртев, С. Атанасов

Геодезия. В. Пеевски, В. Куртев, С. Атанасов Прочети повече

 •  10 February 2015 15:22
 •  137
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Дескриптивна геометрия. Георги Петров

Учебникът е предназначен за студентите от машиностроителния факултет. Прочети повече


Механична технология за немашиностроителните ВТУЗ. Л. Калев, Хр. Кортенски, Щ. Стоянов

Учебникът е написан в съответствие с учебните програми по дисциплините "Механична технология" И "Технология на металите", четени в немашиностроителните ВТУЗ. Прочети повече

 •  10 February 2015 15:00
 •  225
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 February 2015 14:56
 •  154
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Детски болести. И. Вапцаров, Х. Михов, А. Ангелов

Учебник за полувисшите медицински институти. Прочети повече

 •  10 February 2015 14:47
 •  76
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Политология. Колектив

.Учебник за студентите от УНСС. Прочети повече