Преглед Категория › Учебници за ВУЗ


Водоснабдяване и канализация. Христо Хаджиев

За студентите от специалносттс промишелено и гражданско строителство и други специалности на ВИ. Прочети повече

 •  12 February 2015 14:52
 •  85
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОтделка кож. И. П. Страхова

Отделка кож. И. П. Страхова Прочети повече

 •  12 February 2015 14:45
 •  66
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Конструирование изделий из кожи. Ю. П. Зыбин, В. М. Ключникова, Т. С. Кочеткова, В. А. Фукин

Конструирование изделий из кожи. Ю. П. Зыбин, В. М. Ключникова, Т. С. Кочеткова, В. А. Фукин Прочети повече


Отделка кож. И. П. Страхов, А. А. Голвовтеева

Отделка кож. И. П. Страхов, А. А. Голвовтеева Прочети повече

 •  12 February 2015 14:36
 •  114
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Практикум по технологии изделий из кожи. В. Л. Раяцкаса

Практикум по технологии изделий из кожи. В. Л. Раяцкаса Прочети повече


Цифрови комутационни съобщителни системи. Сеферин Мирчев

Комутационната съобщителна система е основният носител на техническия прогрес в телекомуникациите... Прочети повече

 •  12 February 2015 14:26
 •  190
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геодезия. Ръководство за упражнения. Георги Лазаров, Димитър Димитров, Тодор Костадинов

Ръководство за упражнения. Георги Лазаров, Димитър Димитров, Тодор Костадинов Прочети повече

 •  12 February 2015 14:20
 •  129
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  12 February 2015 14:08
 •  99
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Учебна техника. К. Чолаков

Учебна техника. К. Чолаков Прочети повече

 •  12 February 2015 14:04
 •  175
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изучаване, проектиране и строеж на ЖП линии. Б. Черявеняков, М. Генчев, Т. Киров

За курсантите от полувисшия железопътен институт, специалност "Строителство и поддържане на железопътните линии". Прочети повече


Экономические изыскания, основы проектирования и строительства железных дорог. Колектив

Экономические изыскания, основы проектирования и строительства железных дорог. Колектив Прочети повече


Проектирование железных дорог. А. В. Горинов, И. И. Кантор, И. В. Турбин, А. П. Кондратченко

Проектирование железных дорог. А. В. Горинов, И. И. Кантор, И. В. Турбин, А. П. Кондратченко Прочети повече


Основы проектирования железных дорог. А. Е. Гибшман, А. И. Йоаннисян, А. П. Кондратченко, Б. В. Яковлев

Основы проектирования железных дорог. А. Е. Гибшман, А. И. Йоаннисян, А. П. Кондратченко, Б. В. Яковлев Прочети повече


Учебна техника. Стоил Ганев

За студентите от Факултета по славянски филологии при СУ"Климент Охридски". Прочети повече

 •  12 February 2015 12:24
 •  220
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст. Колектив

Сборник с текстове, подготвен за да послужи като въведение към "Публична администрация" за напреднали студенти. В него се разглеждат някои от централните теми в съвременните изследвания в тази област от една сравнителна, предимно европейска, гледна точка. Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по физика. Н. Иванчев, Б. Стайков, И. Петков, А. Гюров

Ръководство за лабораторни упражнения по физика. Н. Иванчев, Б. Стайков, И. Петков, А. Гюров Прочети повече


Медицинска физика. Георфи Димов, Николай Карабашев

Лекционен курс за студентите по медицина и стоматология. Прочети повече


Полимерни материали. А. Парушева

Книгата съдържа множество формули, фигури и таблици. Прочети повече


Физическо управление. Франциско Тарраго, Милчо Мирчев, Георги Шереметов

тратегическото управление е най-съвременният начин на ръководене на предприятията, преценявано глобално от най-високото равнище в йерархията на организационните им структури, което е известно под наименованието "Тор management". Прочети повече


Валути и валутни сделки. Радко Радков, Стефан Вачков

Учебникът "Валути и валутни сделки" е съобразен с учебната програма по дисциплината, изучавана от студентите от специалността"Социално и застрахователно дело" при СА "Д. А. Ценов" - Свищов. Прочети повече

 •  12 February 2015 11:59
 •  196
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Логика. Ангел Бънков

Предмет и характер на логиката като наука Прочети повече

 •  12 February 2015 11:50
 •  90
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 1 ЛААГ за ВИАС. Веска Кортенска, Тодор Катев, Маринка Мартинова, Мария Минчева, Вергил Дин

Ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 1 ЛААГ за ВИАС. Веска Кортенска, Тодор Катев, Маринка Мартинова, Мария Минчева, Вергил Дин Прочети повече


Детски болести. Ив. Андреев, Л. Рачев, Бр. Братанов

Включено е най-същественото от патологията на детската възраст с оглед на практическите нужди. Прочети повече


Ръководство за упражнения по строителни машини. Петко Кътов

Разгледани са машинни елементи, елементи и механизми на подемно-транспортните и строителни машини Прочети повече


Съпротивление на материалите. С. Д. Кисляков

Учебникът е предназначен за редовните и задочни студентите от ВИАС Прочети повече •  11 February 2015 22:32
 •  159
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  11 February 2015 22:27
 •  332
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителна статика. Част 1-2. Алекси Квартирников

Строителна статика. Част 1-2. Алекси Квартирников Прочети повече

 •  11 February 2015 22:23
 •  259
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  11 February 2015 22:19
 •  196
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  11 February 2015 22:12
 •  206
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Устойчивост и динамика на еластичните системи. Христо Върбанов

Устойчивост и динамика на еластичните системи. Христо Върбанов Прочети повече

 •  11 February 2015 22:06
 •  351
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физикохимия и колоидна химия. М. Парлапански

Физикохимия и колоидна химия. М. Парлапански Прочети повече

 •  11 February 2015 21:50
 •  206
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  11 February 2015 21:44
 •  452
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  11 February 2015 21:40
 •  189
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА