Преглед Категория › Право

 •  30 December 2018 14:33
 •  136
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  23 December 2018 14:18
 •  147
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  23 December 2018 14:05
 •  148
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  10 December 2018 16:55
 •  156
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАНАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

НАРЕДБА-№-Із-1971-от-29-октомври-2009-г-за-строително-технически-правила-и-норми-за-осигуряване-на-бeзопасност-при-пожар Прочети повече
Наказателно право

Престъпления против собствеността Прочети повече


Наказателно право

Престъпления против правата на човека Прочети повече

 •  03 October 2018 12:55
 •  151
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на българската буржоазна държава и право 1878-1917

(ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ОСМАНСКО ИГО - 1878 г. -ДО ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ) ФОТОТИПНО ИЗДАНИЕ ПО ВТОРОТО ИЗДАНИЕ ОТ 1980 г. Прочети повече


Законодателство в областта на околната среда. Том 6

Управление на опасните химични вещества и генетично модифицирани организми Прочети повече
Законодателство в областта на околната среда. Том 1

Хоризонтално законодателство и предотвратяване на промишленото замърсяване Прочети повече

 •  29 September 2018 16:34
 •  220
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  26 August 2018 15:26
 •  135
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  21 August 2018 09:38
 •  149
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  04 August 2018 18:23
 •  151
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА