Преглед Категория › Психология

 •  04 November 2017 16:44
 •  248
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  04 November 2017 16:30
 •  161
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогическа психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  04 November 2017 16:26
 •  191
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогическа психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Политическа психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Промените в соцалната психика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  30 June 2017 13:22
 •  334
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАДневници за развитието на речта, мисленето и емоциите при две деца

Проучването на детската реч разкрива интересни закономерности. Детското бърборене напр. представлява съвкупност от неадекватни звукови и смислови асоциации. Тази "словесна салата" постепенно се потиска и потъва в несъзнаваното... Прочети повече

 •  14 April 2017 10:34
 •  255
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология. Учебник за средното общообразователно училище. Азаря Джалдети, Веселин Василев, Румен Стаматов

Психология Учебник за средното общообразователно училище Азаря Джалдети, Веселин Василев, Румен Стаматов Прочети повече


Обща психология. Част 1. Иван Нетов

СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа ОБЩОТЕОРЕТИЧНИ И ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПСИХОЛОГИЯТА 1. ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА....................................5 2. ОБОСОБЯВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЯТА 1 Прочети повече

 •  06 February 2017 12:45
 •  377
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология Учебник за студентите от ВИФ. Б. Първанов, Н. Попов, Е. Генова, С. Димитрова, А. Такев

СЪДЪРЖАНИЕ Първа част. Обща психология....................................................3 I. Въведение в психологията (Н. Попoв)..................................3 II. Развитие на психиката и съзнанието (Н. Попов, С. Димитрова) .....13 II. 1. Биологическо, или филогенетическо развитие на психиката........13 II. 2. Обществено-историческо развитие… Прочети повече


Психичните бариери. Филип Генов

На основата на теоретични и емпирични изследвания и анализ на практиката проф. д-р Ф. Генов разкрива същността, видовете и причините за появата на психични бариери при: внедряване новостите в научно-техническия прогрес, революционното мислене в борбата за подобряване качеството, в преустройството на мисленето на ръководни кадри и др. Авторът посочва… Прочети повече


Социалнопсихичният климат в колектива. Колектив

Социалнопсихичният климат в колектива Колектив Прочети повече


Psychologie du yoga de la Kundalinî. Carl Gustav Jung

Le yoga est une discipline spirituelle qui permet d'atteindre l'éveil en purifiant le corps. Il existe plusieurs écoles de yoga tantrique, mais celle de la Kundalinî est sans doute la plus surprenante. Elle consiste à activer les forces les plus puissantes de l'humain, décrites comme un serpent lové autour de la colonne vertébrale, et vise… Прочети повече

 •  28 January 2017 11:04
 •  213
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Развитие на детето. А. А. Люблинская

Съдържание Предговор ..................7 Развитие на детската психика ..........9 Мозък и психика ....... 9 Всеки психически процес е нервен процес (Сеченов) 14 Средата и развитието на детето .... 19 Как да преценяваме психическото развитие на детето 25 Формирането на личността на детето се извършва в процеса на неговото възпитание .... 28 Кърмачето… Прочети повече

 •  28 January 2017 11:00
 •  237
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на модерната психология. Дуейн П. Шулц, Сидни Елън Шулц

Предлага на българския читател преводи на оригинални трудове от различни области на психологическото познание. В тях намират отражение проблемите за психичното развитие на човека, изграждането на личността, механизмите на интелектуалната дейност, емоционалния живот, изявата на заложбите и способностите, психологическите особености на човешките взаимоотношения.… Прочети повече


Смъртен опит. Сънуване. Рискуване. Умиране. Сергей Герджиков

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Граничното I. СЪНУВАНЕ 9 2. Разкази за сънища 11 незнайност 12 ; летене и трансцендиране 13; смърт 16 3. Мистика на сънищата 20 сън-преживване и сън-действие 21 ; място-2 25; път към силата 28 4. Онирология 32 фаза на сънуването 33; сънен сюжет 37; тълкуване на сънищата 41; критика 46 5. Опитът на сънуването 51 безпаметност между будуване… Прочети повече

 •  28 January 2017 10:51
 •  251
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Еротизмът. Франческо Алберони

Заедно с "Влюбване и любов" (1979) и "Приятелството" (1984), "Еротизмът" (1986) е част от нашумялата трилогия, посветена на човешките чувства. В тази есеистична книга, изобилстваща от културни препратки, художествени цитати и социологически позовавания, Алберони прониква в сложния и тайнствен свят на еротичната любов, като разглежда… Прочети повече

 •  28 January 2017 10:47
 •  241
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Популярни беседи за психологията. Артур Петровски

Беседите за психологията са жив, съдържателен разказ за науката, която днес прониква във всички области на обществения живот. Разказва Артур Петровски, психолог, академик от Академията на педагогическите науки на СССР. В книгата се разглеждат въпроси за природата на таланта, за вроденото и придобитото в способностите, за позициите на семейството и… Прочети повече

 •  28 January 2017 10:44
 •  278
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Известни психолози за психологията. Вид Печяк

Книгата на професора по история на психологията от Люб-лянския университет Вид Печяк съдържа интервюта със световноизвестни психолози като Б. Ломов, П. Галперин, X. Айзенк, П. Фрес и др. за настоящето и бъдещето на психологическата наука. Учени от социалистически и капиталистически страни са дали своите отговори ио следните значими за развитието на… Прочети повече

 •  28 January 2017 10:39
 •  314
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Social Psychology: Theories, Research, and Applications. Robert S. Feldman

CONTENTS IN BRIEF Preface xxi PART ONE INTRODUCTION TO SOCIAL PSYCHOLOGY 1 THEORIES AND METHODS OF SOCIAL PSYCHOLOGY 3 PART TWO DEFINING, UNDERSTANDING, AND EVALUATING THE SOCIAL WORLD 2 PERSON PERCEPTION, SOCIAL COGNITION, AND ATTRIBUTION: UNDERSTANDING AND JUDGING OURSELVES AND OTHERS 43 3 SOCIAL ASPECTS OF NONVERBAL AND VERBAL COMMUNICATION 81 4… Прочети повече

 •  28 January 2017 10:34
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология и психопатология на напредналата възраст. К. Константинов, И. Петров, Х. Христозов

В предлаганата монография е разгледан проблемът на стареенето като закономерен процес, е основата на който лежат тясно свързани с хода на времето, невъзвратими в своята цялост, вътрешно присъщи на всички индивиди, изменения. Разгледани са последователно социалните, биологичните и психологичните аспекти на измененията, свързани с късния възрастов преход.… Прочети повече

 •  28 January 2017 10:24
 •  320
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обсебен мозък. Ocвoбoди cе oт oбcеcивнo-кoмпилcивните рaзcтрoйcтвa. Джефри Шуорц, Бевърли Байет

Описание Ocвoбoди cе oт oбcеcивнo-кoмпилcивните рaзcтрoйcтвa Eднa вечер нa 1947 г. Xaуърд Xюc вечерял c aктриcaтa Джейн Гриър в екcтрaвaгaнтен реcтoрaнт нa „Ивицaтa нa зaлезa" в Лoc Анджелеc. Пo някoе време тoй cе извинил и oтишъл дo тoaлетнaтa. Зa oгрoмнa изненaдa нa Гриър, Xюc cе зaбaвил чac и пoлoвинa. Кoгaтo нaй-нaкрaя cе пoявил, тя oнемялa, виждaйки… Прочети повече


Промените в социлната психика. Дончо Градев

В монографията се разглеждат промените в социалната психика, разбирани като отражение на обективните социални промени, настъпващи в обществото. Методологическа основа на анализа е марксистката историкоматериа-листическа концепция за законите на общественото развитие. Анализират се факторите, които стимулират и задържат хода на со-циалнопсихичните промени.… Прочети повече

 •  28 January 2017 10:17
 •  198
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психическото обуславяне на постъпките на хората. Същността на правото, нравствеността и естетиката / Приноси към някои въпроси на психологията. Лев Пе

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор от Ради Каранджулов - ЛЕВ ПЕТРАЖИЦКИ ПСИХИЧЕСКОТО ОБУСЛАВЯНЕ НА ПОСТЪПКИТЕ НА ХОРАТА. СЪЩНОСТТА НА ПРАВОТО, НРАВСТВЕНОСТТА И ЕСТЕТИКАТА 5 I Импулсите/емоциите/ 5 II Правото, нравствеността и естетиката. Емоционалните проекции /фантазми/ 18 III Мотивационною и възпитателното действие на правовите и нравствените преживявания 29 IV… Прочети повече


Полъ и характеръ. Частъ 1-2. Ото Вайнингер

Двете части в едно книжно тяло. Трето издание на български език, превод от последното (16-то) издание д-р Хар. Нейчев. Прочети повече


Песимизмът. Психологични и психопатологични аспекти. Васил Милев, Иван Слаников

СЪДЪРЖАНИЕ Увод ............5 I. Песимизмът и оптимизмът като мирогледно-психични формации......13 1. Дефиниция. Общи положения..........13 2. Социална, индивидуално-психична и гносеологична същност на песимизма и оптимизма.......18 3. Формиране на песимизма и оптимизма като личностно-психични образувания .....45 4. Класификация на песимизма и оптимизма............53… Прочети повече


Skills of Helping Individuals and Groups. Lawrence Shulman

Biography BIOGRAPHY: Lawrence Shulman, Professor and Dean Emeritus, School of Social Work, University at Buffalo (State University of New York) Lawrence Shulman, M.S.W., Ed.D is a retired Professor and former Dean at the University at Buffalo School of Social Work. He has been a social work practice educator for over forty years. He maintains a practice,… Прочети повече

 •  13 September 2016 21:11
 •  214
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение в психоанализата. Зигмунд Фройд

Зигмунд Фройд (1856–1939), един от най-прославените учени на XX век, прекарва живота си като професор и психотерапевт във Виена, разработвайки теорията и практиката на психоанализата. Умира в изгнание в Лондон, където е принуден да емигрира след завладяването на Австрия от хитлеристка Германия. Психоанализата е революционна за времето си теория за… Прочети повече

 •  13 September 2016 21:08
 •  283
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на модерната психология. Дуейн П. Шулц, Сидни Елън Шулц

Предлага на българския читател преводи на оригинални трудове от различни области на психологическото познание. В тях намират отражение проблемите за психичното развитие на човека, изграждането на личността, механизмите на интелектуалната дейност, емоционалния живот, изявата на заложбите и способностите, психологическите особености на човешките взаимоотношения.… Прочети повече


Ергономични основи при цветово оформяне на производствената и битова среда. Гето Пенов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ......................................................5 1. Състояние на проблема за цветово оформяне на производствената и битовата среда ............7 2. Кратка анатомо-физиологична характеристика на зрителния анализатор ........................11 2.1. Устройство на очната ябълка ..........................12 2.2. Кръвоснабдяване… Прочети повече

 •  12 September 2016 21:50
 •  237
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тревогата и бащата. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Даниел Роа Предговор / Préface / 5 Въведение Джудит Милер Психоанализата: защо и как /13 Патрик Монрибо Какво е една психоанализа? / 23 Тревогата не е без обект Даниел Роа Тревогата като среща / 36 Патрик Монрибо Тревога и либидо / 40 Бащата и съвременното семейство Филип Лакаде Бащата / 63 Даниел Роа За какво служи един баща? / 69 Патрик… Прочети повече


Психология. Учебно пособие за практически занятия. Вячеслав Василковский

СЪДЪРЖАНИЕ Предмет на психологията ...............................4 Методи на психологията ...............................17 Развитие на психиката и съзнанието ...................29 Личност - структура и развитие .......................38 Внимание..............................................48 Усецане ..............................................64… Прочети повече

 •  12 September 2016 21:39
 •  289
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ерос и култура. Зигмунд Фройд

Ерос и култура Зигмунд Фройд Прочети повече

 •  12 September 2016 21:34
 •  869
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стрес без дистрес. Ханс Селие

Съдържание Предговор..............................7 Въведение................................13 1. СТРЕСЪТ НА ЖИВОТА..............................20 Какво е стрес?....................20 Какво не е стрес?....................................24 Еволюция на концепцията за стреса....................26 2. МОТИВАЦИЯТА...............47 Размишления за егоизма-… Прочети повече

 •  12 September 2016 21:30
 •  325
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психологически аспекти на трудовата дейност. Бойко Николов

СЪДЪРЖАНИЕ Необходимост от разработване на проблема ..................................3 ГЛАВА ПЪРВА Операторският труд в системата на трудовата психология.................11 1.1. Основни предпоставки за обособяване на операторския труд като специфична категория трудова дейност и за оформяне на инженерната психология като самостоятелна научна област...11… Прочети повече