Преглед Категория › Книги с автограф
Краят. Марин Христозов

Един легално въстановен дневник, или моите последни 14 денонощия в голямата наша малка война Прочети повече


За малка справка

С посвещение от авторът Прочети повече


Стихотворения. Емил Верхарн

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Добро утро, синева!

С посвещение от автора Прочети повече
Някога в София

С посвещение от автора Прочети повече


Магията на нишките

Документален разказ за тъкачната фабрика "Борис Хаджисотиров" - Самоков Прочети повече


Канела. Елин Рахнев

С посвещение от автора Прочети повече
Мозайката на спомените

Весела Василева през погледа на съвременниците си Прочети повече


Музикалната публика

С посвещение от авторът Прочети повече
Професионална бронхиална астма

В настоящата монография са обобщени данните от литературата и е споделен опитът на авторите върху професионалната астма, като на съвременно ниво са разгледани въпросите, свързани с нейната епидемиология, етиология, патогенеза, клинична картина, диагностика, лечение, профилактика и трудова експертиза. Обект на изложението са 260 случая с професионална… Прочети повече
Референдумът за Крим

С посвещение от автора Прочети повече
Oтгласи от миналото. Част 1

Книгата представлява история на първото Българско икономическо дружество (БИД), създадено преди 120 години.... Прочети повече