Преглед Категория › Фантастика и фентъзи

Фантастиката е художествен стил в литературата, киното, музиката, изобразителните и други изкуства, който се характеризира със съществената роля на фантастични елементи — тоест елементи, които не се наблюдават в реалния свят около нас (поне засега), или дори са принципно невъзможни. Това определение често се смята за неточно или твърде размито. Заради възможността за импровизация в рамките на стила обаче до момента не е предложено по-добро. Внимание: Често „фантастика“ и „научна фантастика“ се разбират като взаимозаменяеми понятия. Тази грешка идва от английския език, където няма термин, еквивалентен на „фантастика“, а „fiction“ означава просто художествена литература. В повечето други езици, обаче, има еквивалент на думата „фантастика“ и научната фантастика, фентъзито, ужасите и другите фантастични жанрове се класифицират като нейни подстилове. Фентъзи е литературен жанр, характеризиращ се с използването на елементи от митологията, фолклора и класическите „вълшебни приказки“. Поради разнообразния характер на жанра е изключително трудно да му се даде ясна и изчерпателна дефиниция. Името на жанра е заето директно от английски език - fantasy, което означава буквално фантазия и е общоприетото популярно название на този вид литература. Също като английската дума, „фентъзи“ се използва в българския език и като съществително, и като прилагателно. Влиянието на жанра не се ограничава само с литературата - съществуват множество компютърни игри и няколко нашумели филма с фентъзи сюжет. Голяма част от настолните ролеви игри също са с фентъзи тематика, съществуват и голям брой художници (илюстратори) обвързани с жанра.

Точка на пристигане

Българска фантастика XXI Прочети повече


Възможно най-пълният пътеводител на галактическия стопаджия

Ето ги най-после в едно скандално издание - петте бестселъра от серията ГАЛАКТИЧЕСКИ СТОПАДЖИЯ на Дъгпас Адамс Прочети повече

 •  21 March 2019 15:04
 •  119
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  20 March 2019 10:21
 •  128
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  19 March 2019 11:38
 •  118
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  08 February 2019 23:59
 •  203
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  08 February 2019 23:57
 •  173
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  08 February 2019 23:49
 •  385
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  08 February 2019 23:47
 •  173
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Лявата ръка на мрака

Научнофантастични разкази Прочети повече


Тревожни симптоми няма

Научнофантастични разкази Прочети повече


Het mes dat niet wijkt

Нидерландски език. Прочети повече
Господарят на сънищата

Поредици и библиотеки: Светът на магията Прочети повече

 •  04 November 2018 15:28
 •  113
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  31 October 2018 12:11
 •  139
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЗаветът Мефисто

Заветът Мефисто. Изкуплението на Аякс Прочети повече •  29 September 2018 22:02
 •  197
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА