Преглед Категория › Фолклор и митология

 •  06 October 2016 11:30
 •  243
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Мабиногион Келтски легенди. Колектив

Единадесетте келтски легенди, включени в този сборник, се нареждат сред шедьоврите на средновековната британска литература. Тези сказания, създадени от безименни бардове и разказвачи, датират от втората половина на XI в., а някои дори и от по-рано — от зората на келтската култура. До нас легендите са достигнали, запазени в два Уелски ръкописа (от XIV… Прочети повече

 •  21 July 2016 21:32
 •  457
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фолклорен еротикон. Том 1. Колектив

От съставителя.....10 I. Научен отдел H. Шейтанов - Сексуалната философия на българина (Увод в нашия неофициален фолклор).............45 Д. Овчаров - Сексуалното и сакралното в културен аспект. 63 ф. Бадаланова - "Блажният фолклор" - етнокултурна парадигма на "БЛАГО" и "БЛАЖЕНСТВО"......71 Б. А. Успенский - "Заветнме сказки"… Прочети повече

 •  21 July 2016 21:25
 •  302
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Китайска митология. Митове и легенди. Дерек Уолтърс

Китай е огромен, древен и загадъчен - попада през вековете пол влиянието на културите на много съседи - ог индунстка и буднетка Индия до монголските орди. Toй е населен от различни народи н съответно легендите и митовете му са крайно разнородни и интригуващи. Благодарение на многовековна литературна традиция, поддържана от летописци и поети, митовете… Прочети повече

 •  21 July 2016 21:16
 •  305
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Християнските празници. Традиции и обичаи. Какво да сготвим на празника. Колектив

Какво да сготвим на празника? 130 готварски рецепти за всеки празник. Прочети повече

 •  21 July 2016 21:10
 •  324
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Митология на скитите. Дмитрий Раевски

Книга от поредица "Световни митологии". Прочети повече

 •  21 July 2016 21:06
 •  293
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско народно поетично творчество. Цветана Романска-Вранска

В книгата „Българско народно поетично творчество" са поместени текстове от народни песни, приказки, пословици и поговорки, гатанки, наричания, детски песни и залъгалки и речник на по-непознатите диалектни думи. За всеки дял се дава кратка характеристика. При текстовете се посочва и откъде е взета съответната песен или приказка. Книгата е необходимо… Прочети повече


Стари градски песни: Гърди си с рози накичи. Колектив

Любовни песни 140Патриотични песни Песни с народностно звучене Хумористични песни Бели ружи Бели ружи, нежни ружи цъфнали са на прозорец. Аз случайно оттам минах, разболях се, кат ги Видях. Не ще мина веч оттамо, ще цъфтят ли, аз не питам. Сън сънувах тези ружи, по-добре да не ги видях. Тъжен ден, камбани бият, днес се жени мойта мила. Дали от очи… Прочети повече

 •  21 July 2016 20:56
 •  253
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Старогръцки легенди и митове. Николай А. Кун

от РЕДАКЦИЯТА При подготвянето на книгата на н. А. Кун за преиздаване редак-цията, запазвайки по начало общата структура на този труд, намери за необходимо да посъкрати обема му, като изостави някои второстепенни предания, нямащи съществено значение за разбиране на основните дялове от гръцката митология. Освен това, като взе пред вид, че това съчинение… Прочети повече

 •  20 July 2016 22:14
 •  391
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Исторически корени на вълшебната приказка. В. Я. Проп

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ / Книгата е второ издание. Настоящата книга е 2-ро издание на изследването на В. Я. Проп „Исторически корени на вълшебната приказка ", излязло през 1946 г. Авторът е завършил труда си през военните години и не е имал възможност да се връща към първоизточниците, за да проверява цитатите и уточнява библиографския материал,… Прочети повече

 •  20 July 2016 22:10
 •  259
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фолклор от Троянско. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Фолклорни публикации от Троянския край в българската книжнина и периодичен печат, ВАНЯ ДАВИДОВА....3 Даскал Иван - учител и фолклорист. АНТОН СОМЛЕВ.................. 14 Троянският край в записите на научния архив на Етнографския институт с музей при БАН. АНИ Б. КИРИЛОВА..........20 Движението на народната песен от действителното събитие… Прочети повече


Родопски багри. Колектив

Комплект от 10 картички, текст и тройна корица на български, руски, френски, немски и английски език + допълнителен описателен текст като приложение. Седмо издание. Съставител - Пенко Пунтев Оформление - Георги Велев Снимки - Торос Хорисян Редактор - Карол Николов Худ. редактор - Георги Евров Техн. редактор - Людмила Станева Коректор - Тодор СтойноВ… Прочети повече

 •  20 July 2016 21:59
 •  381
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Родопски народни носии. Никола Дамянов

Второ издание. Комплект от десет кадъра (картички), текст и тройна корица на български, руски и немски език. Тираж 7000 броя. Окръжен исторически музей - Смолян. Цветни снимки. Прочети повече

 •  20 April 2016 21:50
 •  291
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Добруджа пее. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Уводни думи.....................2 1. Три синджира роби (хороводна) • ......,•.....3 2. Драгана робиня (жътварска)................4 3. Два тъпана бият (хороводна) • ....... .,.......5 4. Задали се татари (хороводна)...........6 5. Стефан под дърво стоеше (на трапеза)...........7 6. Паша на Георги думаше (на трапеза) .............8 7. Какво… Прочети повече

 •  20 April 2016 21:47
 •  186
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фолклорни ескизи от Чепинско. Катюша Куманова, Георги Куманов

СЪДЪРЖАНИЕ I. Предговор 1. Защо написахме тази книга......5 II. Етнографски и фолклорни проучвания на Чепинско 1. Етнографските изследвания на Чепинско.....7 2. Веда Словена и Чепинският край.....10 III. Чепинският край - граници, демографски промени и културни комуникации 1. „Загубеният документ" или още по въпроса за Худутнамето на Чепино........12… Прочети повече


Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 5: Обредни песни. Колектив

Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 5: Обредни песни Колектив Прочети повече

 •  20 April 2016 21:34
 •  281
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Митология на славяните. Александър Гейщор

Митология на славяните Александър Гейщор Прочети повече


Български народни песни. Колектив

Български народни песни Сборник Прочети повече

 •  20 April 2016 21:27
 •  217
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Христоматия по българска фолклористика. Колектив

Георги Данчев, Анчо Калоянов - съставители. „Христоматия по българска фолклористика" е помагало, предназначено за студент, които изучават български фолклор н отчасти българска етнография, а също така и за учители. Нейното съставяне е продиктувано от необходимостта да бъде улеснен досегът им със статии, студии и монографии, конто са пръснати в различни… Прочети повече


Българско народно поетично творчество. Цветана Романска

Трето преработено издание. Христоматията «Българско народно поетично творчество» съдържа подбор от разнообразни образци на българския фолклор. Авторката се е повтарала да покаже българското народно поетично творчество с най-добри произведения и в художествени и по възможност пълни варианти. Ето защо текстовете са подбирани не само от по-стари издания,… Прочети повече


Календарни празници и обичаи на българите. Енциклопедия. Колектив

ПРЕДГОВОР Енциклопедията „Календарни празници и обичаи на българите" представя цялото културно богатство, което може да се покрие с понятието българска календарно-празнична обредност. Богатото съдържание на това народно богатство, въплътено в слово, музика, танц, пластични обредни форми, явно е запазило своето изключително място в живота на народа… Прочети повече


Мабиногион. Келтски легенди. Колектив

Единадесетте келтски легенди, включени в този сборник, се нареждат сред шедьоврите на средновековната британска литература. Тези сказания, създадени от безименни бардове и разказвачи, датират от втората половина на XI в., а някои дори и от по-рано — от зората на келтската култура. До нас легендите са достигнали, запазени в два Уелски ръкописа (от XIV… Прочети повече


Българската народна песен. Александър Д. Моцев

Популярно издание за самодейци, ученици и студенти по музика. Прочети повече


Българското самосъзнание в песенния фолклор от Македония. Димитър Ангелов

Българското самосъзнание в песенния фолклор от Македония Димитър Ангелов Прочети повече

 •  03 June 2015 22:10
 •  528
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фолклорът в Стария завет. Джеймс Фрейзър

Джеймс Джордж Фрейзър (на английски: Sir James George Frazer) e шотландски антрополог, фолклорист и историк на религиите, представител на класическата британска социална антропология, имащ голям принос в изследването на тотемизма, магията и развитието на религиите в историята на човечеството. Автор на 12-томния труд Златната клонка, систематизиращ… Прочети повече

 •  03 June 2015 22:05
 •  546
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Митология на Черна Африка. Зофия Соколевич

Митология на Черна Африка Зофия Соколевич Прочети повече

 •  03 June 2015 22:00
 •  499
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стари градски песни. Ако зажалиш някой ден. Колектив

Съставител Здравко Славов. Клавирен съпровод Любомир Митрополитски. Прочети повече

 •  03 June 2015 21:54
 •  569
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Христоматия по българска фолклористика. Сборник

Христоматия по българска фолклористика Сборник Прочети повече


Българско народно творчество. Том 1, 3-6, 8. Колектив

Българско народно творчество. Том 1: Юнашки песни... 718 стр. Българско народно творчество. Том 3: Исторически песни... 671 стр. Българско народно творчество. Том 4: Митически песни...685 Българско народно творчество. Том 5: Обредни песни...663 стр. Българско народно творчество. Том 6: Любовни песни... 657 стр. Българско народно творчество. Том 8:… Прочети повече


Die Raunächte - Mystisches Wissen aus den Tiefen der Zeit. Renate Kauderer, Ernestina Mazza

Die Raunächte - Mystisches Wissen aus den Tiefen der Zeit Mythen, Räucher- und Runenrituale für eine schöpferische Zeit der Wandlung von Mag. Renate Kauderer und Dr. Ernestina Sabrina Mazza Dieses Buch und die stimmungsvollen, geführten Meditationen begleiten den Leser/die Leserin auf der Reise durch die geheimnisvollen Rauchnächte. Ein besonderer… Прочети повече

 •  02 June 2015 23:02
 •  438
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Старогръцки легенди и митове. Николай А. Кун

Книгата "Старогръцки легенди и митове" от професор Н. А. Куп - един от най- авторитетните историци на старогръцката култура, представлява системно преразказване на, гръцките митове (на преданията за фантастични същества: божества - герои и чудовища, които уж били живели в незапомнени времена в Гърция и съседните й страни; легендарните божества… Прочети повече

 •  02 June 2015 22:54
 •  453
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Старогръцки митове и легенди. Александра Делта-Пападопулу

Старогръцки митове и легенди Александра Делта-Пападопулу Прочети повече


Хитрост. Хитрост. Прехитря. Колектив

Сборникът представя класическата фолклорна анекдотична традиция на българите — от всички краища на етническата ни територия — в цялото й разнообразие от форми. Наред с анекдотите са включени и битови приказки; легенди, които обясняват „божата дарба " на хитреца: анекдотични разкази за истински, най-често представяни като истински, случки; кратки словесни… Прочети повече

 •  02 June 2015 22:42
 •  761
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Български фолклор. Част 1. Петър Динеков

СЪДЪРЖАНИЕ •ОБЩИ ВЪПРОСИ. Същност и значение на фол лора. Развитие на фолклористиката. . . 7 • Названия на фолклора. Фолклор и фолклористика. Фолклори-етиката и литературната наука. Традиционен и съвременен фол клор.«Същност и основни белези на народното поетическо творче ство. Преглед на развитието на фолклористиката. Класиците на марксизма-ленинизма… Прочети повече


Любими македонски песни. Песнопойка. КОлектив

Любими македонски песни Песнопойка Сборник Прочети повече

 •  02 June 2015 22:29
 •  397
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Гръцка митология. Колектив

Гръцка митология. Колектив Прочети повече


Книга на мъртвите на древните египтяни. Колектив

Предлаганото произведение е един от най-значителните паметници на световната култура. То отразява в изключителна дълбочина на мисълта и въображението митологическите и философските виждания на древните египтяни. „Книга на мъртвите" е енциклопедия на древноегипетския духовен живот. Силата на образите, поетичната фантазия издигат това творение на древната… Прочети повече

 •  02 June 2015 22:21
 •  333
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Непознатият юнак. Пламен Бочков

Люти схватки с демонични чудовища и чуждоземни насилници, посечени врагове, безумна смелост, пророчески сънища и непомерна сила - всичко това сред пъстрия декор на балканската история от средните векове. Епохата на героите, на слепите певци и техните провлачени епически песни... Но кой е българския фолклорен епос за юнаци? Кой е юнакът над юнаците… Прочети повече

 •  02 June 2015 22:17
 •  391
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Скални легенди. Стефан Стригачев

Съдържание: * Стефан Стригачев. Пътеки към времето... 5 * Комендантът... 13 * Истинско богатство... 22 * Ведерия... 23 * Чужденецът... 25 * Вечните влюбени... 27 * Вкамененанта монархия... 28 * Езерната русалка... 31 * Субашин чешма... 34 * Думата на деспота... 36 * Златната пара... 38 * Прекрасната магьосница... 41 Прочети повече


Белоградчишки легенди. Пенко Градишки

Съдържание: * Вкаменената сватба... 5 * Кокошевец... 9 * Хайдут Живко... 12 * Отмъщението... 17 * Лъвът... 21 * Сънят на Иван Шишман... 25 * Бисерни моми... 28 * Седем катъра жълтици... 33 * Проклятието... 36 * Дедо Вадовата воденица... 39 * Иванова нива... 43 * Детелина... 46 * Крачун войвода... 48 Белоградчишката каменна фантастика. Един свят на… Прочети повече