Преглед Категория › Техническа лит.

Техническа литература.Енциклопедичен речник на младия техник

Поредицата „Енциклопедични речници за ученици и юноши" на съветското издателство „Педагогика" се реализира у нас съвместно от ДИ „Д-р Петър Берон" и ДИ „Народна просвета". Изданието разглежда основни въпроси от всички клонове на техниката. Статиите са написани научнопопу-лярно, лаконично и дават възможност за пътешествие в света на машините, механизмите,… Прочети повече


Маслонапълнени кабели за 110 kv

Поредици и библиотеки: Библиотека на електромонтьора Прочети повече


Елeктрически машини с малка мощност

Технически данни. Схеми. Намотки. Ремонт Прочети повече


Електропроводи

Поредици и библиотеки: Библиотека на електромонтьора Прочети повече


Монтаж на проводниците на електропроводи за високо напрежение

Поредици и библиотеки: Библиотека на електромонтьора Прочети повече

 •  05 February 2019 11:49
 •  105
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАХидрокинетични електроцентрали

Книгата е в пряка помощ на всеки, който има технико-икономически интерес да оценява инвестиционни проекти за хидроенергийни паркове от хидрокинетични турбини, както и единични хидрокинетични агрегати. Това е първия труд у нас, насочен към оптималното проектиране, изграждане и експлоатация на хидрокинетични електроцентрали, и то с използването на най-новите… Прочети повече


Хидрокинетични електроцентрали

Книгата е в пряка помощ на всеки, който има технико-икономически интерес да оценява инвестиционни проекти за хидроенергийни паркове от хидрокинетични турбини, както и единични хидрокинетични агрегати. Това е първия труд у нас, насочен към оптималното проектиране, изграждане и експлоатация на хидрокинетични електроцентрали, и то с използването на най-новите… Прочети повече

 •  19 November 2018 09:04
 •  106
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  11 November 2018 23:37
 •  85
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 November 2018 15:56
 •  232
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стъкло и фина керамика. Програма

Пета научно-техническа конференция 2-4. X. 1975 г., Варна Прочети повече