Преглед Категория › Техническа лит.

Техническа литература.Интегрирани системи за комплексна автоматизация

В книгата са разгледани структурите, функциите и техническите средства на съществуващите системи за автоматизации. Описани са основните понятия,архитектурните особености и функционалните нива на интегрираните системи за автоматизация на непрекъснати производства въз основа на документацията на водещи производители на технически средства и системи за… Прочети повече


Оптимизация на производствените системи

В книгата са изложени от позициите на системния подход основни принципи и методи за оптимизация на производствените системи. Последователно са разгледани модели и решения на оптималното управление при квадоатичен критерий за качеството, при непълна информация и при структурни и функционални ограничения. Описани са модели, схеми и методи за оптимизация… Прочети повече


Енциклопедичен речник на младия природолюбител

Речникът отговаря на много въпроси от областта на биологията, природозащитата и селското стопанство. Някои от тях са разгледани в исторически план и отразяват съвременните постижения на науката. Включен е голям справочен материал за различни биологични явления, за много растителни и животински организми, за редки и защитени видове, за наблюдения, които… Прочети повече


Енциклопедичен речник на младия техник

Поредицата „Енциклопедични речници за ученици и юноши" на съветското издателство „Педагогика" се реализира у нас съвместно от ДИ „Д-р Петър Берон" и ДИ „Народна просвета". Изданието разглежда основни въпроси от всички клонове на техниката. Статиите са написани научнопопу-лярно, лаконично и дават възможност за пътешествие в света на машините, механизмите,… Прочети повече


Маслонапълнени кабели за 110 kv

Поредици и библиотеки: Библиотека на електромонтьора Прочети повече


Елeктрически машини с малка мощност

Технически данни. Схеми. Намотки. Ремонт Прочети повече


Електропроводи

Поредици и библиотеки: Библиотека на електромонтьора Прочети повече


Монтаж на проводниците на електропроводи за високо напрежение

Поредици и библиотеки: Библиотека на електромонтьора Прочети повече

 •  05 February 2019 11:49
 •  185
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  30 January 2019 16:48
 •  114
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАХидрокинетични електроцентрали

Книгата е в пряка помощ на всеки, който има технико-икономически интерес да оценява инвестиционни проекти за хидроенергийни паркове от хидрокинетични турбини, както и единични хидрокинетични агрегати. Това е първия труд у нас, насочен към оптималното проектиране, изграждане и експлоатация на хидрокинетични електроцентрали, и то с използването на най-новите… Прочети повече


Хидрокинетични електроцентрали

Книгата е в пряка помощ на всеки, който има технико-икономически интерес да оценява инвестиционни проекти за хидроенергийни паркове от хидрокинетични турбини, както и единични хидрокинетични агрегати. Това е първия труд у нас, насочен към оптималното проектиране, изграждане и експлоатация на хидрокинетични електроцентрали, и то с използването на най-новите… Прочети повече

 •  19 November 2018 09:04
 •  130
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  13 November 2018 23:04
 •  119
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  11 November 2018 23:37
 •  105
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 November 2018 18:29
 •  122
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 November 2018 15:56
 •  347
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА