Преглед Категория › Медицина и биология


Очни прояви в общата диагностика

При нервни, вътрешни и други заболявания Прочети повече •  25 February 2019 14:09
 •  58
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  02 February 2019 21:20
 •  78
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАБолката

Фармакологично повлияване Прочети повече


Афазии, апраксии, агнозии

Невро-психологически аспекти Прочети повече


Българската медицина през Възраждането

Биографии и трудове на бележити медици Прочети повече


Клиника на олигофренията

За студенти-олигофренопедагози Прочети повече


Вътрешни болести

Учебник за медицински сестри Прочети повече


Rheumatoid Arthritis Pathogenetic

Pathogenetic Mechanisms and Consequences in Therapeutics Прочети повече


Ръководство за практически упражнения по химия

Учебник за студенти по медицина и стоматология Прочети повече

 •  24 October 2018 11:43
 •  94
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социална медицина

За студенти по медицина Прочети повече

 •  10 October 2018 12:54
 •  162
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Terminologia medica polyglotta

Медицинска терминология на шест езика Прочети повече

 •  09 October 2018 10:29
 •  152
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСпортна медицина

Учебник за студенти по медицина Прочети повече


Вътрешни болести

Учебник за медицински сестри Прочети повече

 •  24 August 2018 11:38
 •  169
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА