Преглед Категория › Културология и антропология


Кичът. Иван Славов

СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ Актуалност на проблема..7 Понятието „кич" .......15 Кичът през филтъра на буржоазното естетическо съзнание 25 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ Досие ..........37 Социологически кадър........50 Техницизация ........63 Система..........................76 КИЧМАНЪТ Произход и династия ........93 Типология и психология...106 МЕТОДИ Имитация...........130… Прочети повече


Културната география на Съединените щати. Уилбър Зелински

„Културните модели на Съединените щати са извънредно интересни сами по себе си. Силното увлечение по която и да е страна е похвална форма на лудост. Тези модели са Важни не само за американците, но и за съвременния свят като цяло. Изключително важно е да се изучи тяхната фундаментална структура в името на социалното и физическото оцеляване на планетата… Прочети повече


История на старогръцката култура. Теоретичен поглед. Богдан Богданов

Книгата за пръв път в българската научна литература третира цялост-но проблемите на старогръцката култура в теоретичен и исторически аспект. Проследява се процесът на създаване и развитие на културата ст Микена до края на античността във всички нейни проявления — изкуство, бит, обществени институции, религия, образование, книжнина и пр. Историческият… Прочети повече

 •  24 January 2017 21:30
 •  175
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българската култура XV-XIX в. Николай Генчев

Библиотека „За и против" на Университетско издателство включва книги, посветени на актуални, дискусионни проблеми на съвременната наука. В нея се представят оригинални, все още неутвърдени или спорни гледища на отделни автори по даден научен проблем, метод или подход. Книгата на проф. д-р Н. Генчев представя концепцията му за основните закономерности… Прочети повече


Еврокултурата. Павел Писарев

Съдържание УВОД .......................... ГЛАВА ПЪРВА. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА РЕАЛНОСТ II КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ. . . 1. Културните процеси в условията на научно-техническата революция ........................... 2. Западноевропейската интерграция — основа на нова културна действителност ...................... 3. «Европа на културата» — развитие на проекти........… Прочети повече


Три дискусии. Колектив

1. Образът на войната в българската култура - днес и вчера. 2. Политическият елит и младите - проблеми на комуникацията. 3. Академия и книга. Съдържание Вместо въведение...............................5 Образът на войната в българската култура -днес и вчера. Стенограма от дискусията ......................9 Благовест Златанов. Базовата визия за войната… Прочети повече


Разбягване на подобията: опит върху ренесансовата култура. Евгения Панчева

СЪДЪРЖАНИЕ I. ЕПИСТЕМАТА НА ПОДОБИЕТО / 7 1. Отпечатъците на Едното /11 2. Спойката / 27 3. Гледането / 32 4. Текстът / 35 5. Думите / 46 6. Четецът / 57 7. Автогенезисът / 74 8. Колумб херметик: отваряне и затваряне на света / 88 II. ИГРАТА НА ПОДОБИЯТА: ЧОВЕШКИТЕ EIDOI / 103 1. Като древните / 103 2. Политиката на подобието / 117 3. Като Библията… Прочети повече

 •  24 January 2017 21:10
 •  188
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Четенето: Антиманипулативен филтър. Милена Цветкова

Ако искаме да излезем ог псе още доминиращиге схеми на мислене, свързани с едностранчивите тези за масовата култура, за симулакрума. за информационного нивелиране и др. п., ще се наложи да разберем не само какво представлява четенето, но какво днес все още означава да се ходи на театър, да сс организират и посещават изложби, особено пък - какво означава… Прочети повече

 •  24 January 2017 21:05
 •  174
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Представяме ви: Постмодернизъм. Ричард Апигнанеси, Крис Гарат

Произходът на "постмодернизъм" Господине, Първата употреба на термина "пост-модернизъм" (Писма, 19 февруари) е отпреди 1926 а и ни отпраща към 70-те години на XIX в, когато е използван от британския художник Джон Уоткинс Чапман, и после, през 1917 г., от Рудолф Пануиц. "Пост-импресионизъм" (80-те години на XIX в.) и "пост-индустриален" (1914-1922)… Прочети повече

 •  24 January 2017 21:01
 •  186
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ерос и Танатос. Богомил Райнов

Съдържание 1. Изкуство за „елита" и изкуство за „тълпата" 5 2. Култура, полукултура и лъжекултура 85 3. Старата приказка в нов вариант 118 4. Ерос и Танатос 159 Книгата има за задача да изследва зараждането, разви гаето и основните насоки на съвременната буржоазна масов» култура, като посочи нейната роля в идеологическата пропаганда на капитализма… Прочети повече


Postmodernism. Glenn Ward

Postmodernism embodies the idea that there are no new ideas to be invented - everything is borrowed from previous times and we live in a postmodern age. This is an introduction to the philosophy behind postmodernism for students or anyone who wishes to know more. CONTENTS Preface 1 Postmodernisms 1 2 Arts of Impurity 14 3 Arts of Impurity - Part Two… Прочети повече

 •  24 January 2017 20:51
 •  212
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАРазговор за демографията. Лев Бобров

Разговор за демографията Лев Бобров Прочети повече

 •  17 September 2016 21:12
 •  343
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Свобода и култура. Джон Дюи

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Проблемът за свободата.................5 2. Културата и човешката природа..........25 3. Американското минало...................50 4. Тоталитарната икономика и демокрацията....................73 5. Демокрацията и човешката природа...........100 6. Науката и свободната култура............127 7. Демокрацията и Америка....................150… Прочети повече


Проблеми на българската възрожденска култура. Йорданка Холевич

Обект на изследването са вътрешнотрансформационните процеси на възрожденската ни култура. В края на 18 и началото на 19 век напрежениетв в нейната историческа динамика е толкова силио, че привлича вниманието на изследователя. Тогава възниква смяната на две културни системи — тази па българското средновековие и на раждащата се нова култура. Мястото… Прочети повече


Народното четиво през XVI-XVIII век. Донка Петканова

СЪДЪРЖАНИЕ Четивото на българина през XVI—XVIII в. — Д. Петканова / 5 Бележки / 23 жития ПРЕВОДНИ ЖИТИЯ / 27 Мъчение на светия и славен великомъченик Димитър... (Дамас-цата му... (Дамаскин Студит) / 27 Мъчение на светия и славен великомъченик Димитър... (Дамаскин Студит) / 43 Мъчение на светия и славен великомъченик Георги... (Дамаски» Студит) / 61… Прочети повече


Европейската азбука. Карл-Маркус Гаус

Съдържание Букварът като философски речник (Младен Влашки)...........5 Аусвандерунг, немски.................................................................7 Балканите................................................................................. 15 Граница......................................................................................25 Дисидент...................................................................................33… Прочети повече

 •  17 September 2016 20:54
 •  307
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Науката за културата. Изследване на човека и цивилизацията. Лесли Уайт

Съдържание Леели Уайт и неговият труд «Науката за културата» — Елена Михайловска / 5 Предговор към първото издание / 21 Предговор към второто издание / 24 НАУКА И СИМВОЛИ Въведение / 41 Глава първа Науката е научаване / 43 Глава втора Символът: произход и основа на човешкото поведение / 60 Глава трета Върху употребата на оръдия от приматите / 75 Глава… Прочети повече


Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. Колектив

Съставители: Анисава Милтенова, Аделина Ангушева. СЪДЪРЖАНИЕ Анисава Милтенова. Четири десетилетия научно творчество в областта на старобългарската литература и на фолклора / 9 Аделина Ангушева-Тиханова, Анисава Милтенова. Подборна библиография на публикациите на проф. д-р Донка Петканова / 22 Хайнц Миклас, Мария Шнитер. Имена и дати — предварителни… Прочети повече


Интелектуалците през Средновековието. Жак льо Гоф

Съдържание Увод XII век Раждането на интелектуалците XIII век Зрелостта и нейните проблеми От университетския интелектуалец до хуманиста Бележки Прочети повече


Въведение в устното поетическо творчество. Пол Зюмтор

Съдържание Устното поетическо творчество - що е то?........5 1. Присъствието на гласа.................9 I. Устното поетическо творчество 2. Необходими уточнения..................18 Двусмислените понятия: фолклор, народна поезия: литературният предразсъдък. — Гласът и писмеността: у cm на и писмена поезия. - Езикови стойности на гласа. - Литературност… Прочети повече


Произход и развитие на човека. У. А. Крисуел

СЪДЪРЖАНИЕ Глава 1. Сътворението на човека — Бог или маймуна 5 Глава 2. Свидетелството на биологията 13 Глава 3. Историята, която ембриологията разказва 2Z Глава 4. Посещение в музея 31 Глава 5. Свидетелството на камънните 39 Глава 6. Измама на антропологията 48 Глава 7. Съмнителната защита на дарвенизма 60 Глава 8. Чудесната тайна на човека 71 Прочети повече


Четенето забранено. Дубравка Угрешич

Днес колонизатор е Пазарът. Пазарът всмуква всеки отпор, взема си белега от всяка критика и нещо повече - предвижда я далеч преди да се е появила и така я обръща в своя полза. Пазарът ни колонизира, без дори да се усетим, колонизира ни със собствените ни ценности, независимо дали се наричат идентичност, етническа принадлежност, право на различие или… Прочети повече

 •  16 July 2016 17:28
 •  158
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Езикът на имагинерния преход. Ивайло Знеполски

СЪДЪРЖАНИЕ Литературна публичност и политика.............5 Кратко обяснение........34 ПЬРВА ЧАСТ Скритото послание. Страх от неразбраното и от разбраното послание.........35 Прозаизми, леещи се като музика. Поезията на Миряна Башева.....37 Партиен билет и индивидуално справяне....................59 Две пледирания в подкрепа на критиката.............66… Прочети повече

 •  15 July 2016 22:01
 •  203
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Културни прояви на българския народ XV-XVIII век. Георги Нешев

Книгата «Културни прояви на българския народ (XV — XVIII в.)» третира някои моменти от културния живот на българския народ през епохата на робството. Като използува богата научна литература, непубликувани досега материали от наши и чужди архивохранилища и библиотеки и натрупани впечатления по време на своите издирвания, авторът разкрива както приноса… Прочети повече


Другата глава. Другата история на пениса. Дейвид Фрийдман

Ако сте взели "Другата глава" с малко скептична нагласа и с очакването просто да се позабавлявате, помислете още веднъж. Очаква ви прелестна изненада, защото това, което ни предлага Дейвид М. Фрийдман, е същински фокус: под прикритието на историята на най-ценния и фетишизиран мъжки орган, той ни поднася екзистенциален разказ за фалоцентризма… Прочети повече


Човекът. Възникване и еволюция. Николай Василев

УВОД ВЪПРОСИ С ОТГОВОР И ВЪПРОСИ БЕЗ ОТГОВОР 1. ИЗЯСНЕНА ЛИ Е "ТАЙНАТА" НА ЧОВЕШКОТО НАЧАЛО? 1.1. Антропологизацията на научното знание За един относително кратък исторически период съвременната наука издигна човешката цивилизация на твърде високо ниво. Ускорената еволюция на фундаменталните теоретични направления, на техниката и технологията… Прочети повече

 •  13 April 2016 21:04
 •  175
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Папирусът не расте на скала. Колектив

... "Та нали Амун е основал всичките земи, а земята Кеме [Египет], откъдето си дошъл - най-рано от всичките! Нали изкуството е произлязло от нея, за да стигне до мен; нали науката е произлязла от нея, за да стигне до мен..." Венамун Прочети повече


Майки и дъщери. Поколения и посоки в българския феминизъм. Колектив

Ралица Мухарска - съставител. Текстовете в тази книга се опитват да представят българското феминистко - а също така и женско - писане. Авторките по различен начин подхождат както към женската проблематика, така и към феминизма като теория и политическа практика. С различната насоченост и тематика на текстовете, с разнообразието на стил и жанр се цели… Прочети повече •  12 April 2016 22:36
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българската Vita Sexualis. Колектив

Това е сборник с научни изследвания за сексуалния живот на българина през вековете - "Българската Vita Sexualis". Сборник с доклади от XX. Пролетни четения по етнология, провели се в Русе през 2007 г. от Асоциацията по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл" и Регионален исторически музей – Русе. Темата на тази научна среща беше продължение… Прочети повече

 •  12 April 2016 22:31
 •  185
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Украйна и България. Етнокултурни и етнолингвистични аспекти Емил Боев, Зоя Барболова, Йорданка Коларова, Диана Димитрова

СЪДЪРЖАНИЕ Няколко думи.................................5 Етнокултурната ситуация в Северното и Западното Причерноморие през първата половина на XIX век - проф. Емил Боев...........7 Прояви на външна и вътрешноезикова интерференция в българските говори в Бесарабия - д-р Зоя Барболова..............59 Одринските гагаузи и техният българоезичен фолклор… Прочети повече


The English: A Portrait of a People. Jeremy Paxman

The English: A Portrait of a People Jeremy Paxman Прочети повече


Българската култура ХV-ХІХ в. Николай Генчев

Библиотека „За и против" на Университетско издателство включва книги, посветени на актуални, дискусионни проблеми на съвременната наука. В нея се представят оригинални, все още неутвърдени или спорни гледища на отделни автори по даден научен проблем, метод или подход. Книгата на проф. д-р Н. Генчев представя концепцията му за основните закономерности… Прочети повече


Балканите. Политикогеографски анализи. Книга 2. Стефан Карастоянов

Проф. д-р Стефан Карастоянов е създател и ръководител на катедра „Регионална и политическа география" в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски". От 1993 г. до 1999 г. е Декан на чуждестранните студенти и член на Академичния съвет на Софийския университет. Заместник-председател на Научната комисия по геолого-географски… Прочети повече

 •  12 April 2016 22:14
 •  228
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Културология. Влъчко Кунчев, Валентин Ангелов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Опитахме се да разкрием природата на културата като специфична човешка дейност, като исторически развиващо се явление и функционираща общност в съвременното общество. Стремяхме се да дадем представа за повече културологически теории, факти, явления, творци от европейската и българската културна история. Такъв цялостен поглед не може да улови… Прочети повече

 •  12 April 2016 22:10
 •  281
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Защо сме различни. Междукултурни различия в семейството, обществото и бизнеса. Михаил Минков

Защо сме различни Междукултурни различия в семейството, обществото и бизнеса Михаил Минков Прочети повече

 •  12 April 2016 22:06
 •  172
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Краткосмешна история на България. Никола Веранов

За сериозни неща в историята ни, казани по смешен начин Предлагаме откъс от забавната и поучителна „Краткосмешна история на България" от Николай Генчев: „Всичко вървеше от добре към по-добре, но се намери този маниак Хитлер, та зе, че подпали чергата на хората. А почне ли да гори чергата на хората, не се съмнявай, че и твоята ще пламне. И пак се наложи… Прочети повече

 •  12 April 2016 22:02
 •  162
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Homo Ludens. Изследване на игровия елемент на културата. Йохан Хьойзинха

Предговор-въведение Когато се оказа, че хората не са толкова разумни, за каквито се смятаха в радостния век на преклонението пред Разума, нашият род бе наречен с хомо сапиенс и хомо фабер, т.е. човека производител. Вторият термин е по-неточен от първия, понеже фабер са и много животни. Но всичко, което се отнася до производството, се отнася и до играта;… Прочети повече


Културата на прага на трихилядолетието. Васил Проданов

В настоящия труд се публикуват докладите от научната конференция, проведена от фондация "Човещина " на 3 и 4 декември 1999 г. на тема "Криза на културата и нейната съдба през идващия XXI век". Книгата е послание към бъдното българско поколение. Тя е предназначена за философи, социолози, педагози, психолози, културолози и широк кръг читатели. Прочети повече