Преглед Категория › Техническа лит.

Техническа литература.


 •  16 July 2018 22:40
 •  156
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  04 July 2018 12:49
 •  309
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  03 July 2018 14:12
 •  206
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  30 June 2018 22:11
 •  273
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  19 June 2018 11:22
 •  387
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  21 May 2018 11:42
 •  289
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИзчислителни устройства в автоматиката. Част 2

Приложение на изчислителната техника и автоматиката Прочети повече


Магнитофонни глави

Библиотека по радиоелектроника. № 2 Прочети повече

 •  08 April 2018 21:22
 •  334
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Централни отоплителни инсталации

В книгата са описани технологичните и експлоатационните предимства и недостатъци на прилаганите в съвременната практика еднотръбни, двутръбни и лъчисти отоплителни инсталации. Изяснен е механизмът на действие и са дадени методики за оразмеряването им, подкрепени с решени примери. Разгледани са възможностите за използуване на ЕЦИМ при проектиране и… Прочети повече


Промишлени топлинни уредби

В учебника са разгледани основните видове промишлени топлинни уредби, в които протичат топло- и масообменни процеси. Материалът е изложен в две части: първа част—.топлообменни уредби за нагряване, охлаждане, кондензация и изпарение, и втора част — масообменни уредби за абсорбция, дестилациия и ректификация, екстракция, адсорбция, изсушаване и кристализация.,… Прочети повече


Учебно кино

Създаване и използване на учебни филми Прочети повече

 •  08 April 2018 12:31
 •  198
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Топлообменни апарати

Учебникът е предназначен за студентите от специалност промишлена топлотехника във ВМЕИ „В. И. Ленин"—София, но може да се използува от студентите от специалност топлоенергетика в същия институт и от студентите от подобни специалности в други ВУЗ. В учебника е включен справочен материал в графична и таблична форма, което го прави удобен за използуване… Прочети повече

 •  08 April 2018 12:09
 •  247
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОснови на електрозадвижването

В учебника са изложени основните въпроси от теорията на електрозадвижването. Разгледани са електро-механич-ните свойства на различните типове двигатели, използувани в минната промишленост, а също така изборът и изчисляването на някои системи на електрозадвижването. Учебникът е предназначен за студентите от специалността „Минна електромеханика" в Минно-геоложкия… Прочети повече

 •  05 April 2018 13:23
 •  257
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАТеория на електрическите вериги

Значението на теорията на електрическите вериги непрекъснато расте. Това е свързано преди всичко с широкото използуване на най-различни устройства, които се анализират или синтезират именно като вериги. Определено влияние оказва и фактът, че подходът и методите за изследване на електрическите вериги са намерили приложение и в други технически области. Прочети повече

 •  13 March 2018 15:06
 •  226
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИкономия на електрическа енергия в осветителните уредби

Книгата е предназначена за електроинженери и за техници по електрическо осветление. Прочети повече

 •  02 March 2018 09:58
 •  164
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлени технологии и инсталации

Ръководството "Промишлени технологии и инсталации" по дисциплината "Промишлени системи за Ние което пностна автоматизация" е предназначено за студентите от Факултет "Автоматика", специализация "Индустриално управляваща техника" към Техническия университет — София. Дадени са кратки сведения за развитите и за перспективните у нас отрасли на индустрията.… Прочети повече •  24 February 2018 09:39
 •  293
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  16 February 2018 23:20
 •  171
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  15 February 2018 21:27
 •  237
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въпроси и отговори по електротехника. Част 3

Електрически машини и трансформатори Прочети повече


Наръчник на пивовара

Пивоварната промишленост е една от най-старите в света. Прочети повече •  19 December 2017 15:43
 •  275
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение в биокибернетиката

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  08 December 2017 12:20
 •  225
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСВЧ устройства с полупроводникови елементи

СВЧ устройства с полупроводникови елементи А. Спасов, Р. Кожухаров, И. Ангелов, С. Иванов Прочети повече

 •  21 November 2017 17:23
 •  159
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  21 November 2017 17:14
 •  162
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Водните синдикати

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  21 November 2017 16:58
 •  108
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  21 November 2017 16:44
 •  167
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автомобилът

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  21 November 2017 16:31
 •  174
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

АЕЦ: "Да! " и "Не! "

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  21 November 2017 16:12
 •  177
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  21 November 2017 16:02
 •  156
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Курс по радиоелектроника. Книга 4: Обща радиотехника

Поредици и библиотеки: Централна станция на младите техници, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече