Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  12 February 2015 22:42
 •  362
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Гинекология. Колектив

Под редакцията на проф. Кирил Ксенофонтов Марков. Прочети повече


Летателни апарати - II. Цоньо Иванов. Валентин Илиев

Конструкция и якост, Катедра Въздушен транспорт. В самолетостроенето конструкцията на лонжероните трябва да има изключителна здравина. Прочети повече


Електрически и електронни системи на двигателите с вътрешно горене. Петър Димитров

Електрически и електронни системи на двигателите с вътрешно горене. Петър Димитров Прочети повече

 •  12 February 2015 22:27
 •  268
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  12 February 2015 22:23
 •  367
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на двигателите с вътрешно горене. С. Маслинков, Ц. Стефанов, Т. Трифонов, Ц. Петков

Теория на двигателите с вътрешно горене. С. Маслинков, Ц. Стефанов, Т. Трифонов, Ц. Петков Прочети повече

 •  12 February 2015 22:17
 •  278
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСоциалният конфликт - развитие, управление, разрешаване. Стоян Влайков

Социалният конфликт - развитие, управление, разрешаване. Стоян Влайков Прочети повече

 •  12 February 2015 22:09
 •  238
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Конструиране на мебели. Георги Кючуков

Учебник за студентите от Висшият лесотехнически институт, специалност "Механична технология на дървесината". Прочети повече

 •  12 February 2015 22:05
 •  140
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на металите. Любомир Калев

Технология на металите. Любомир Калев Прочети повече


Полски текстове. XVI-XX век. Йежи Майхровски, Сабина Радева

Сборникът е предназначен за изучаване на съвременния полски език. Прочети повече

 •  12 February 2015 21:58
 •  203
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Курс за изучаване на едногласна диктовка. И. Пеев, З. Манолов

Курс за изучаване на едногласна диктовка. И. Пеев, З. Манолов Прочети повече

 •  12 February 2015 21:53
 •  414
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за курсово проектиране на парогенератори в ТЕЦ и ЯЕЦ. Ю. М. Липов, Ю. Ф. Самойлов, З. Г. Модел

Ръководство за курсово проектиране на парогенератори в ТЕЦ и ЯЕЦ. Ю. М. Липов, Ю. Ф. Самойлов, З. Г. Модел Прочети повече

 •  12 February 2015 21:48
 •  234
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по металознание и термична обработка на металите. И. Гогачев, В. Анчев, В. Тошков

Ръководството съдържа 23 упражнения, съотвестващи на четения в отделните курсове материал. Прочети повече


Вътрешнозаводски транспорт. Тачо Илиев

Учебник за студентите от ВЛТИ. Второ издание. Прочети повече


Автоматично управление на електрозадвижванията. Д. Минчев

Автоматично управление на електрозадвижванията. Д. Минчев Прочети повече


Автоматизирино електрозадвижване. Д. Минчев

Автоматизирино електрозадвижване. Д. Минчев Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по основи на електрозадвижването. И. Добровски, Ж. Билдирев, С. Пандуров, Д. Бакърджиев

Ръководство за лабораторни упражнения по основи на електрозадвижването. И. Добровски, Ж. Билдирев, С. Пандуров, Д. Бакърджиев Прочети повече


Основи на електротехниката и електрониката. Д. Цветков, Д. Цанов, Л. Павлов, П. Ралчева

Учебникът е предназначен за неелектротехнически специалности на ВМЕИ. Той може да служи като помагало за студентите от други вузове над средното образование, както за машинни инженери и специалисти. Прочети повече

 •  12 February 2015 21:23
 •  113
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  12 February 2015 21:19
 •  94
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Материалознание в електрониката. Румен Панчов

Учебникът може да се използва от студентите в по - горните степени на обучение и от инженери-конструктори и технолози на електронни елементи, възли и системи Прочети повече


Ръководство по минераграфия. Васил Н. Велчев

За студентите по дисциплина от Геолого-проучвателния факултет на МГИ. приложени са таблици на рудните минерали пи минеграфските изследвания... Прочети повече


Геодезия. Част 1. Д. Стойчев, П. Манов

Геодезия. Част 1. Д. Стойчев, П. Манов Прочети повече


Физическо маталознание. Част 1. Виктор Анчев

Физическо маталознание. Част 1. Виктор Анчев Прочети повече


Електротехника и електроника. Илия Тонев, Васил Буцев, Крум Куртев

Електротехника и електроника. Илия Тонев, Васил Буцев, Крум Куртев Прочети повече


Сборник от задачи и методически указания по съпротивление на материалите. С. Манджаков, Г. Мандичев, К. Веселинов, Д. Стоев

Сборник от задачи и методически указания по съпротивление на материалите. С. Манджаков, Г. Мандичев, К. Веселинов, Д. Стоев Прочети повече


Съпротивление на материалите. К. Попов

Обучение на Съпротивление на материалите - направление "Машиностроене". Прочети повече

 •  12 February 2015 20:47
 •  134
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Газотурбинни и комбинирани двигатели. В. Иванов, С. Станчев, М. Серафимов

За студентите от специалността ДВГ при ВМЕИ "В.И. Ленин" - София, ВМЕИ -Варна и ВТУ "А. Кънчев" - Русе, за дисциплината газо-турбинни и комбинирани двигатели, но може да се използва и от специалисти, работещи в областта на експлоатацията, ремонта и проектирането на газо-турбинни и комбинирани двигатели. Прочети повече


Практикум по радиоелектроника. Стефан Александров

Практикум за лабораторни упражнения по радиоелектроника е предназначен за студенти от Физическия факултет на СУ. Той съдържа 26 лабораторни упражнения, разделени на два цикъла.... Прочети повече


Западно европейската литература от Великата френска буржоазна революция до Парижката комуна. Д. Б. Митов, Ал. Пешев

Западно европейската литература от Великата френска буржоазна революция до Парижката комуна Прочети повече

 •  12 February 2015 20:30
 •  174
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автотракторни двигатели. Ц. Лилов, А. Йотов, Л. Илиев

Автотракторни двигатели. Ц. Лилов, А. Йотов, Л. Илиев Прочети повече


Елементи на фината механика. Е. Чичов. Ц. Недев

Записките са предназначени за студентите от факултета по радиоелектроника при МЕИ - София. Прочети повече


Кристалография. Иван Костов

Геометрична кристалография; Кристалохимия: физически свойства на кристалите. Прочети повече


Водоснабдяване и канализация на сгради. Хр. Хаджиев

Зз студентите от ВИСИ, но може да се използва и в практиката. Прочети повече

 •  12 February 2015 15:18
 •  180
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тепловое оборудование и тепловые сети. Г. А. Арсеньев

Тепловое оборудование и тепловые сети. Г. А. Арсеньев Прочети повече

 •  12 February 2015 15:13
 •  176
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания. Н. Колев, А. Лазаров, Е. Манов

Електрически измервания. Н. Колев, А. Лазаров, Е. Манов Прочети повече


Методика за написване на магистърски проект. Величко Адамов, Румяна Лилова, Васил Захариев, Жельо Вътев

Методика за написване на магистърски проект. Величко Адамов, Румяна Лилова, Васил Захариев, Жельо Вътев Прочети повече

 •  12 February 2015 15:01
 •  211
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Материалознание. Д. Бучков, М. Кънев

За инженерните специалности на техническите университети и е необходим при изучаването на една от базовите (общотехническите) дисциплини в инженерната им подготовка - материалознанието Прочети повече