Преглед Категория › Икономика, бизнес и финанси


Външнотърговски отношения на съвременната фирма. Лилия Каракашева

Външнотърговски отношения на съвременната фирма Лилия Каракашева Прочети повече


Максимум успех. Джеймс Уолдруп

11 типа отровно поведение, които провалят кариерата ни. Прочети повече

 •  22 May 2015 14:42
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Третата революция. Ричард Кош

"Това е книга за политика от човек, чийто занаят е бизнесът. Онези, които зачитат професионалните граници, може да сметнат това за смущаващо, арогантно и дори причина да я отхвърлят. Непредубедените читатели бързо ще разберат, че границите между политиката, бизнеса и обществените въпроси са очертани много по-строго, отколкото е добре за обществото.… Прочети повече


Теория на парите. Ан Левин

Книгата е насочена към всички, които имат интерес в областта на теорията на парите и икономическата теория. Авторите са сред най-известните съвременни френски икономисти. Прочети повече


Пътят на Cisko, навигация в ерата на бързи промени. Джо Чембърс

Под ръководството на своя главен изпълнителен директор Джон Чембърс Cisco Systems се превърна в една от водещите компании в света в сферата на новите технологии. Мениджърската философия на Чембърс и прилаганите от него бизнес стратегии позволиха на Cisco заеме доминираща позиция в бранша на компютърните мрежи и да стъпи стабилно на пазарите за свръхнови… Прочети повече

 •  22 May 2015 14:28
 •  144
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

FORBES най-големите бизнес истории на всички времена. Даниел Грос

Почерпана от богати източници, тази безценна антология с очерци за предприемачески гении съживява изключителни постижения, много от които забравени или малко известни: как Робърт Морис, виден търговец от XVIII век, финансира Американската революция със собствения си кредит; как Рей Крок използва хитроумна търговия с хамбургери в империята за бързо… Прочети повече

 •  22 May 2015 14:21
 •  186
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сделките с недвижими имоти строителство и инвестиции. Колектив

Марияна Станенова,Марияна Стаменова, Младен Митов, Ценка Божилова, Бисерка Маринова, Мариам Карадени Сделки с недвижими имоти – строителство и инвестиции" предлага анализ на ключови теми, свързани с пазара на недвижимите имоти в страната. Повлиян от множество вътрешни и външни за икономиката ни фактори, този пазар е един от най-динамичните и трудно… Прочети повече


Теория на цените. Том 3. Дейвид Фридман

Теория на цените. Том 3 Четвърти раздел ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 8 15. Икономическата ефективност 40 16. Кое е ефективно? 81 17. Пазарна намеса 115 18. Недостатъци на пазара 164 19. Политически пазар 197 20. Икономическата теория за законите и нарушаването им 234 21. Икономическата теория на любовта и брака Шести раздел ЗАЩО ТРЯБВА ДА КУПИТЕ ТАЗИ… Прочети повече


Теория на цените. Том 2. Дейвид Фридман

Теория на цените. Том 2 Трети раздел УСЛОЖНЕНИЯ ИЛИ НАПРЕД КЪМ РЕАЛНОСТТА 8 9. Фирмата 83 10. Проблеми на малките числа: монопол и всичко това 143 11. Трудни проблеми; Теория на игрите, стратегическо поведение и олигополия 215 12. Време 256 13. И шанс 320 14. Разпределение на дохода и фактори за производство Прочети повече

 •  22 May 2015 14:08
 •  308
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на цените. Том 1-3. Дейвид Фридман

Съдържанието накратко по глави: Теория на цените. Том 1 9 Предисловие 11 Предговор Първи раздел ИКОНОМИКА ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ И ПЕЧАЛБА 16 1. Какво е икономическата наука? 47 2. Как мислят икономистите Втори раздел ЦЕНА=СТОЙНОСТ=РАЗХОДИ КОНКУРЕНТНО РАВНОВЕСИЕ В ПРОСТАТА ИКОНОМИКА 74 3. Потребителят: криви на избора и на безразличието 137 4. Потребителят:… Прочети повече


Световен речник по мениджмънт. Том 1-2. Хано Йохансен, Дж. Тери Пейдж

Световен речник по мениджмънт. Том 1-2 Хано Йохансен, Дж. Тери Пейдж Прочети повече


Бизнес - първи стъпки. Тревър Филипс -Уилямс

тази публикация е разработена на базата на двадесет радиопрограми, излъчени за първи път по Би Би Си на български език с продуцент В. Павлов. Изданието и програмите са финансирани от британската държавната фондация за Източна Европа. Адаптация - Огнян Бойчев. Прочети повече


Economics. David N.Hyman

Monography / D. N. Hyman; Д. Н. Хайман. - Homewood ; Boston : IRWIN, 1989. - XXXI, G16, I17, 946 p. : 427 ill. - Glossary : p. G1 - G16. - Index : p. I1 - I17. - Part I. Introduction to Economics -- Part II. Supply and Demand:Markets and the Price System -- Part III. Product Markets:Microeconomic Analysis -- Part IV. Government as a Regulator in Markets… Прочети повече


Внешнеторговая корреспонденция и документация. Н. Полякова, А. Дрехарова, О. Байдак, Р. Георгиева

Учебник за студенти 3-4 курс, факултет МИО към Висшия икономически институт Карл Маркс. Прочети повече

 •  26 January 2014 18:10
 •  408
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИнтелектуална собственост. Патенти за изобретения и полезни модели

Целта на изданиетo е да пpедстави в един системен вид същнoстта, oснoвните хаpактеpистики и механизми на действие на oбектите на интелектуална сoбственoст. Прочети повече


Методика за патентни проучвания

Основно преработено и допълнено издание. Прочети повече

 •  24 January 2014 16:35
 •  396
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методика за патентни проучвания

Основно преработено и допълнено издание. Прочети повече

 •  24 January 2014 15:59
 •  539
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фирмен дизайн

Книгата е предназначена за студентите от специалност "Икономика на интелектуалната собственост" в УНСС, за мениджъри и изследователи, занимаващи се с проблемите на фирмения дизайн. Прочети повече

 •  24 January 2014 15:55
 •  296
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлен дизайн - интелектуална собственост

Книгата е предназначена основно за студентите от специалност Интелектуална собственост, както и за другите специалности в УНСС, изучаващи дисциплините Интелектуална собственост, Управление на нематериалните активи, Маркетинг на интелектуални продукти, Търговия с интелектуални продукти и Индустриална собственост. Прочети повече

 •  24 January 2014 14:23
 •  463
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да търгуваме на финансовите пазари

Продадена! Запълва една празнина на българския пазар на финансово-икономическа литература. Прочети повече

 •  24 January 2014 14:20
 •  904
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Борсата не е казино

Продадена! Или как да не си изгорите кекса на финансовите пазари. Прочети повече

 •  24 January 2014 14:15
 •  490
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сърфирайте по вълните на финансовите пазари

Здраво и чисто книжно тяло, захабен външен вид Прочети повече

 •  24 January 2014 14:10
 •  536
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Борсата - война или флирт

Продадена! За някои хора да флиртуват е дарба. Прочети повече

 •  02 January 2014 23:52
 •  293
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да привлечем инвестиции

Чисто нова книга, неизползвана. Прочети повече

 •  02 January 2014 21:22
 •  405
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Оценка и анализ на фирмената конкуренто способност

Теорията на конкурентоспособността е сравнително нова за икономическата наука. Според Garelli S. тя възниква в началото на 80-те години на двадесети век и е по-нататъшно развитие на идеите на родоначалниците Адам Смит и Давид Рикардо. Истинското си развитие получава след публикуването на основните трудове на Poter M., посветени на конкурентоспособността… Прочети повече
Финансови аспекти на стопанската дейност на фирмата

Здраво и чисто книжно тяло - отвътре, Леко захабен външен вид. Прочети повече

 •  02 January 2014 12:48
 •  584
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управление на богатството на банката

Управление на богатството на банката. Прочети повече


Модерният вътрешен контрол

Учебникът включва не само модела COSO, прилаган основно в публичния сектор, но и конкретни практически подходи за създаване на структури и системи за вътрешен контрол в малките частни фирми... Прочети повече

 •  02 January 2014 12:38
 •  274
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономическа култура

Най-специфичното измерение на съвременния свят е интензивното взаимодействие и срастване между икономика и култура. Благодарение на интегрирането между тези две сфери възниква и едно ново направление в науката - за икономическата (стопанската) култура и етика. Прочети повече

 •  02 January 2014 10:38
 •  290
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сравнителен анализ на стопанските модели в светлината на неолиберализма

Здраво и чисто книжно тяло - отвътре. Леко захабен външен вид. Прочети повече


Основи на моделирането на икономическите процеси

Здраво книжно тяло, на места е подчертавано. Прочети повече


Как да подготвим бизнес план

Счетоводител, консултант и съветник, Едуард Блекуел е съавтор на „Комплект от действия в малкия бизнес", Прочети повече

 •  02 January 2014 08:31
 •  285
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стратегическо планиране

Теория, методология, казуси. Прочети повече

 •  02 January 2014 08:27
 •  499
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Международна сделка за покупко-продажба

Почти отлично, няма драскано, подписи или печати. Прочети повече

 •  01 January 2014 23:41
 •  385
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Селски и аграрен туризъм в България

Здраво книжно тяло, на места е подчертавано. Прочети повече

 •  24 December 2013 18:08
 •  237
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на цените. Том 1-3

Здрави книжни тела. Кориците са били притиснати от други, огънати корици. Прочети повече