Преглед Категория › Икономика, бизнес и финанси


Внешнеторговая корреспонденция и документация. Н. Полякова, А. Дрехарова, О. Байдак, Р. Георгиева

Учебник за студенти 3-4 курс, факултет МИО към Висшия икономически институт Карл Маркс. Прочети повече

 •  26 January 2014 18:10
 •  389
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИнтелектуална собственост. Патенти за изобретения и полезни модели

Целта на изданиетo е да пpедстави в един системен вид същнoстта, oснoвните хаpактеpистики и механизми на действие на oбектите на интелектуална сoбственoст. Прочети повече


Методика за патентни проучвания

Основно преработено и допълнено издание. Прочети повече

 •  24 January 2014 16:35
 •  375
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методика за патентни проучвания

Основно преработено и допълнено издание. Прочети повече

 •  24 January 2014 15:59
 •  522
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фирмен дизайн

Книгата е предназначена за студентите от специалност "Икономика на интелектуалната собственост" в УНСС, за мениджъри и изследователи, занимаващи се с проблемите на фирмения дизайн. Прочети повече

 •  24 January 2014 15:55
 •  275
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлен дизайн - интелектуална собственост

Книгата е предназначена основно за студентите от специалност Интелектуална собственост, както и за другите специалности в УНСС, изучаващи дисциплините Интелектуална собственост, Управление на нематериалните активи, Маркетинг на интелектуални продукти, Търговия с интелектуални продукти и Индустриална собственост. Прочети повече

 •  24 January 2014 14:23
 •  442
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да търгуваме на финансовите пазари

Продадена! Запълва една празнина на българския пазар на финансово-икономическа литература. Прочети повече

 •  24 January 2014 14:20
 •  878
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Борсата не е казино

Продадена! Или как да не си изгорите кекса на финансовите пазари. Прочети повече

 •  24 January 2014 14:15
 •  466
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сърфирайте по вълните на финансовите пазари

Здраво и чисто книжно тяло, захабен външен вид Прочети повече

 •  24 January 2014 14:10
 •  513
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Борсата - война или флирт

Продадена! За някои хора да флиртуват е дарба. Прочети повече

 •  02 January 2014 23:52
 •  272
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да привлечем инвестиции

Чисто нова книга, неизползвана. Прочети повече

 •  02 January 2014 21:22
 •  382
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Оценка и анализ на фирмената конкуренто способност

Теорията на конкурентоспособността е сравнително нова за икономическата наука. Според Garelli S. тя възниква в началото на 80-те години на двадесети век и е по-нататъшно развитие на идеите на родоначалниците Адам Смит и Давид Рикардо. Истинското си развитие получава след публикуването на основните трудове на Poter M., посветени на конкурентоспособността… Прочети повече
Финансови аспекти на стопанската дейност на фирмата

Здраво и чисто книжно тяло - отвътре, Леко захабен външен вид. Прочети повече


Управление на богатството на банката

Управление на богатството на банката. Прочети повече


Модерният вътрешен контрол

Учебникът включва не само модела COSO, прилаган основно в публичния сектор, но и конкретни практически подходи за създаване на структури и системи за вътрешен контрол в малките частни фирми... Прочети повече

 •  02 January 2014 12:38
 •  250
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономическа култура

Най-специфичното измерение на съвременния свят е интензивното взаимодействие и срастване между икономика и култура. Благодарение на интегрирането между тези две сфери възниква и едно ново направление в науката - за икономическата (стопанската) култура и етика. Прочети повече

 •  02 January 2014 10:38
 •  270
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сравнителен анализ на стопанските модели в светлината на неолиберализма

Здраво и чисто книжно тяло - отвътре. Леко захабен външен вид. Прочети повече


Основи на моделирането на икономическите процеси

Здраво книжно тяло, на места е подчертавано. Прочети повече


Как да подготвим бизнес план

Счетоводител, консултант и съветник, Едуард Блекуел е съавтор на „Комплект от действия в малкия бизнес", Прочети повече

 •  02 January 2014 08:31
 •  258
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стратегическо планиране

Теория, методология, казуси. Прочети повече

 •  02 January 2014 08:27
 •  475
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Международна сделка за покупко-продажба

Почти отлично, няма драскано, подписи или печати. Прочети повече

 •  01 January 2014 23:41
 •  366
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Селски и аграрен туризъм в България

Здраво книжно тяло, на места е подчертавано. Прочети повече

 •  24 December 2013 18:08
 •  213
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на цените. Том 1-3

Здрави книжни тела. Кориците са били притиснати от други, огънати корици. Прочети повече


The Champion Real Estate Agent

Synopsis:A proven plan for peak sales performance-and a better life! Прочети повече

 •  06 December 2013 22:29
 •  206
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  06 December 2013 22:27
 •  165
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бизнес икономика

Здраво и чисто книжно тяло, незначително захабен външен вид. Прочети повече

 •  06 December 2013 22:16
 •  290
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  06 December 2013 00:44
 •  253
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Оздравяване на предприятието

Чисто нова книга, неизползвана. Прочети повече