Преглед Категория › Техническа лит.

Техническа литература.

Космически изследвания в България

Хора, факти и документи. Книгата съдържа документи за развитието на изследванията, свързани с изучаването и използването на Космоса, обхващащи период от точно един век - от 1903 до 2003 г., и събрани от големия български учен акад. Димитър Мишев. Прочети повече

 •  01 May 2014 22:57
 •  320
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Проектиране на електрически машини

Книгата е учебно помагало и е предназначена за електротехническите и енергетическите вузове и факултети и за електромеханическите техникуми. Прочети повече

 •  01 May 2014 22:50
 •  1416
 •  20
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пресмятане и конструиране на машинни елементи

Здраво книжно тяло. Няма драскано, подписи или печати. Незначително захабен външен вид. Прочети повече

 •  01 May 2014 22:37
 •  245
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник по леене на цветни метали и сплави

Почти отлично. Няма драскано, подписи или печати. Прочети повече •  01 May 2014 22:09
 •  189
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на механизмите и машините

Всички отделни приложения към книгата са налични. Прочети повече


Български телевизионни приемници за цветно изображение

Всички отделни приложения към книгата са налични. Прочети повече

 •  01 May 2014 22:03
 •  205
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи

Здраво книжно тяло, забележка към външният вид. Прочети повече


Как да правим макети

Фотографският рецептурен справочник съдържа рецепти на разтвори за основна и допълнителна обработка на черно-бели и сребърно-халогенидни фотоматериали, кратки указания за приготвянето и контрола на отделните разтвори, за трайността им, а също и технологични указания за използуването им. Книгата е предназначена както за професионални фотографи и подготвени… Прочети повече

 •  01 May 2014 21:39
 •  253
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фотографски рецептурен справочник

Фотографският рецептурен справочник съдържа рецепти на разтвори за основна и допълнителна обработка на черно-бели и сребърно-халогенидни фотоматериали, кратки указания за приготвянето и контрола на отделните разтвори, за трайността им, а също и технологични указания за използуването им. Книгата е предназначена както за професионални фотографи и подготвени… Прочети повече

 •  01 May 2014 21:26
 •  195
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

100 000 години техника. Том 2

Книгата е богато илюстрована, с чертежи и фигури. Прочети повече •  01 May 2014 21:14
 •  219
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехнически наръчник в четири тома. Том 2

Произвеждане и пренасяне на електрическата енергия Прочети повече

 •  29 April 2014 11:22
 •  176
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автоматика и телемеханика

Почти отлично. Няма драскано, подчертавано или печати. Прочети повече

 •  29 April 2014 10:21
 •  312
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАВъншни запаметяващи устройства за ЦЕИМ

Здраво и чисто книжно тяло, няма драскано, подписи или печати. Леко захабен външен вид. Прочети повече


Теоретични основи на електротехниката. Част 2-3

Теория на променливите токове. Теория на електромагнитното поле. Прочети повече


Правилник за устройство на електрическите уредби

Почти отлично, няма подчертавания, подписи или печати. Прочети повече

 •  29 April 2014 08:58
 •  369
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник за проектиране на електропроводи до 110 KV

НЕ Е НАЛИЧНА!!! Наръчник за проектиране на електропроводи до 110 KV е предназначен за инженери и техници, които се занимават с проектиране, монтаж и експлоатация на електропроводите. Прочети повече


Първи стъпки е изчислителната техника

Здраво книжно тяло, няма подчертавания, леко захабен външен вид. Прочети повече

 •  29 April 2014 08:42
 •  227
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Таблици по съпротивление на материалите

Здраво книжно тяло, няма подчертавания, леко захабен външен вид. Прочети повече

 •  29 April 2014 08:19
 •  247
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Токозахранващи устройства

Здраво книжно тяло, има петно на корицата и първите 2-3 страници. Прочети повече

 •  29 April 2014 08:16
 •  206
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Радиотехника

Здраво книжно тяло, захабен външен вид на кориците. Няма подчертавано. Без обложка. Прочети повече


Пълно ръководство по земеделски машини

Книгата съдържа 496 фигури на машини и съоръжения използвани в селското стопанство. Всеки вид е разгледам подробно за експлоатация... Прочети повече


Гаражи

В книгата се разглеждат различните видове гаражи, начините на гариране, геометричните параметри на движението на автомобилите в гаражите, оразмеряването на гаражните площадки и съобщителните елементи, определянето на обема и организацията на гаражните обслужвания на автомобилите и технологичните съоръжения за извършването им по главните, санитарно-хигиенни,… Прочети повече
Energy of the future

Dr. Ivan Mazour has spent over thirty years working in the oil and gas sector of the USSR/Russian Federation. He began his career as a foreman and shortly thereafter advanced to chief engineer, construction department manager and trust executive. Прочети повече


Проектиране и конструиране на топлинни слънчеви инсталации

Книгата е поръчана от Комбинат "Нови енергийни източници". Прочети повече


Ефективно изгаряне и заменяне на наши и вносни горива

Отлично книжно тяло и корици, незначителна забележка към обложката Прочети повече

 •  24 January 2014 13:05
 •  430
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник технически формули

Здраво и чисто книжно тяло - отвтре, захабен външен вид Прочети повече

 •  24 January 2014 13:03
 •  265
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съпротивление на материалите

НЕ Е НАЛИЧНА! Здраво и чисто книжно тяло - отвтре, захабен външен вид Прочети повече


Наръчник по отоплителна и санитарна техника

Почти отлично. Няма драскано, подписи или печати Прочети повече

 •  24 January 2014 12:56
 •  586
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по енергетика. Том 7. Част 1

НЕ Е НАЛИЧНА! Здраво книжно тяло, захабен външен вид Прочети повече


Специална технология за книговезци

Учебник за I и II курс на промишленото училище по графика. Прочети повече

 •  13 January 2014 01:12
 •  758
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник на енергетика

НЕ Е НАЛИЧНА ! Книгата не е в части - само едно книжно тяло. Прочети повече


Наръчник по осветителна техника. Том 2

Почти отлично, няма драскано, подписи или печати. Прочети повече

 •  07 January 2014 15:40
 •  718
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Книга за всеки ден и всеки дом

Практична книга, изпълнена с препоръки, съвети за ежедневието: грижа за тялото, дома, Прочети повече

 •  07 January 2014 13:14
 •  217
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вятърни паркове. Част 2

Чисто нова книга, неизползвана. Прочети повече

 •  26 December 2013 15:22
 •  951
 •  15
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  24 December 2013 19:43
 •  127
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хидравлика

Основен курс по хидравлика и е предназначен главно за студентите от Хидротехническия факултет при инженерно-строителния институт. Прочети повече

 •  24 December 2013 19:38
 •  498
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  24 December 2013 19:35
 •  263
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електронни и полупроводникови прибори

Здраво книжно тяло, на места е подчертавано. Прочети повече


Лазерное дистанционное зондирование

В книге канадского ученого последовательно изложены как фундаментальные, так и прикладные вопросы проблемы лазерного дистанционного зондирования: основные представления теории взаимодействия излучения с веществом, физические основы лазеров, принципы построения лидарных систем и обработки их сигналов, применение лазерной дистанционной аппаратуры при… Прочети повече


Задвижки клиновые

Многоезично издание. Прочети повече


Познание сложного / Введение

Для студентов естественнонаучных специальностей, для специалистов широкого профиля. Прочети повече

 •  20 February 2013 13:12
 •  427
 •  10
 •  1
 • Цена ПРОДАДЕНА

Мотоциклети

На места има подчертавано с молив. Прочети повече

 •  20 February 2013 12:19
 •  444
 •  43
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Учебник за мотоциклетиста

В книгата са разгледани принципното устройство на мотоциклета и характерните особености на най-разпространените у нас мотоциклети: българският Балкан, М-72, Ява-ЧЗ и Симсон спорт. Обърнато е особено внимание на въпросите, свързани с ежедневната практика на мотоциклетиста - обслужването, регулирането и отсраняването на попътни неизправности. Засегнати… Прочети повече