Преглед Категория › Учебници за техникуми

 •  14 February 2015 22:46
 •  415
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управление на автомобила. Учебно помагало за техникумите. Симеон Гайдаров, Райно Каблешков

Уникално полезен учебник за всички, които започват шофьорски курс, начинаещи шофьори и хора без опит. Прочети повече •  14 February 2015 22:35
 •  243
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  14 February 2015 22:30
 •  242
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хигиена на храненето. Д. Боцов, М. Попова

Учебник за XI клас (II степен) на ЕСПУ и за СПТУ. Второ издание. Прочети повече

 •  14 February 2015 22:25
 •  132
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електроматериалознание. Б. Симеонов, Н. Филипов

Учебник за I курс на професионалнотехническите училища по електротехника. Прочети повече •  14 February 2015 22:13
 •  294
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сервиране. С. Стамов, Е. Попова

Учебник за техникумите и СПТУ по обществено хранене. Прочети повече


Обща технология по полиграфия. Учебник за I и II курс на професионално техническото училище по графика. Ил. Рашков, Ив. Иванов

Учебникът е предназначен за професионалнотехническото училище по графика, но може да се ползва и от работниците заети полиграфическата промишленост и в издателствата, както и от някои които изучават полиграфическите специалности. Прочети повече


Чертане по мебелно и строително столарство. Учебник за I курс на СПТУ по дървообработване. М. Тодоров, И. Матеев, П. Балсамаджиев

Дадени са основни сведения по приложните геометрични построения на аксонометричните проекции. За онагледяване са дадени сборни работни чертежи на мебели и строително-столарски изделия. Съдържание: Глава I Увод З Уреди и материали за чертане 6 Видове линии ............................. 16 Глава II. Приложни геометрични построения. Основни положения… Прочети повече

 •  14 February 2015 21:51
 •  231
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електронни и полупроводникови прибори. Учебник за техникумите по електротехника. Иван Стоянов

Електронни и полупроводникови прибори Учебник за техникумите по електротехника Иван Стоянов Прочети повече

 •  14 February 2015 21:45
 •  654
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на теорията на автоматичното регулиране. Учебник за техникумите. Никола Маджаров, Илия Томов, Иван Стойчев

1. Общи сведения за системите за автоматично регулиране. принципи за изграждане на САР примери за САР точност на САР в установен режим принципни, функционални и блоково-функционални схеми на САР 2. Динамични характеристики на системите за автоматично регулиране. типове входни въздействия в САР временни характеристики на САР описание на САР с диференциални… Прочети повече


Радиоприемни устройства. В. Младенова, Н. Пенчев

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МОМН. Предназначен е за учениците от професионалните гимназии по електроника, специалност "Радиотехника и телевизия". Участието на авторите при написването на учебника е следното: глави от 1 до 7 са разработени от Виолета Младенова, а глави от 8 до 13 - от Никола Пенчев. Учебникът е одобрен… Прочети повече

 •  14 February 2015 21:01
 •  173
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физическата оптика в средното училище Пособие за учителите Л. И. Резников

Съдържанието накратко по глави: * Предговор. * Учението на светлината в курса по физика. * Физическата оптика в ученическия курс. * Излъчване и природа на светлината. * Различни видове електромагнитни лъчения. * Разпространение на светлината. * Скорост на светлината. * Интерференция на светлината. * Дифракция на светлината. * Поляризация на светлината.… Прочети повече


Информатика с Паскал. Учебник за задължително избираемо и профилирано обучение по информатика. Павел Азълов, Фани Златарова

Информатика с Паскал Учебник за задължително избираемо и профилирано обучение по информатика Павел Азълов, Фани Златарова Прочети повече


Градоустройство и архитектурно проектиране. Учебник за III и IV курс на строителните техникуми, специалност строителство и архитектура. Ф. Филев, Б. З

Градоустройство и архитектурно проектиране Учебник за III и IV курс на строителните техникуми, специалност строителство и архитектура Ф. Филев, Б. Златаров Прочети повече


Технология на наборните процеси. Учебник за техникумите по полиграфия. Н. Камбуров, И. Домусчиев

Съдържанието накратко по глави: * Исторически преглед. * Кратки сведения по охрана на труда. * Инвентар, обзавеждане, съоръжения и инструменти. * Буквена сплав и букволивни машини. * Технология на ръчния набор. * Технология на линотипния набор. * Наборна буквоотливна машина - монотип. * Автоматизация на наборния процес. * Технология на фотонабора.… Прочети повече

 •  14 February 2015 20:32
 •  252
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на счетоводството. Обща теория на счетоводната отчетност. Любен Петров

Продадена! Попитайте за налиност или възможност за намиране на нова бройка! Основи на счетоводството Обща теория на счетоводната отчетност Любен Петров Прочети повече

 •  14 February 2015 20:23
 •  318
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща теория на счетоводната отчетност. Любен Петров

Учебник за всички специалности на професионални гимназии по икономика. Прочети повече

 •  14 February 2015 20:17
 •  449
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАТелевизионна техника. Кирил Конов, Илия Щърбанов

Учебник за техникумите по електротехника и по съобщенията. Трите допълнителни схеми към учебника са налични, неотваряни. Прочети повече

 •  14 February 2015 14:48
 •  307
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинознание за 10. клас. В. Джиджева, Г. Димчев, К. Захариев, Хр. Христов

Машинознание за 10. клас В. Джиджева, Г. Димчев, К. Захариев, Хр. Христов Прочети повече

 •  14 February 2015 14:45
 •  198
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономическа информатика. Том 1. Атанас Данев, Иванка Могилкова, Мая Антова, Мерцедес Николова, Татяна Банчева

Учебникът е с претенции за най-добрия учебник по информатика за средно образование. Учебникът се ползва 2 учебни години. Предназначен за професиите: "Икономист - мениджър", "Икономист - информатик", "Финансист", "Данъчен и митнически контрол", "Търговия", "Индустрия", "Земеделско стопанство" и… Прочети повече


Икономика на предприятието. Част 3. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Щ. Грбенич

Икономика на предприятието. Част 3 В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Щ. Грбенич Прочети повече

 •  14 February 2015 14:18
 •  374
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономика на предприятието. Част 2. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт

Икономика на предприятието. Част 2 В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт Прочети повече

 •  14 February 2015 14:07
 •  205
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономика на предприятието. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Щ. Грбенич

Здраво книжно тяло, без подчертавания и печати, захабени корици. Прочети повече


Конструктивно знание. И. Кремиков, Г. Коларов, Ц. Антонов

Учебник за I курс на техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура. Прочети повече

 •  14 February 2015 13:48
 •  674
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на България. Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Димитър Цанев, Боби Бобев, Стойчо Грънчаров

История на България за гимназиалната степен на общообразователните и професионалните училища. Прочети повече


Геодезия. Учебник за III курс на строителните техникуми. Вл. Станоев, Г. Георгиев, Хр. Григоров

Геодезия. Учебник за III курс на строителните техникуми. Вл. Станоев, Г. Георгиев, Хр. Григоров. Вл. Станоев, Г. Георгиев, Хр. Григоров Прочети повече


Електроматериалознание, електрически уредби и електрическо осветление с проектиране. Любомир Петков

Здраво книжно тяло, без драскания и подчертавания в текста. Силно захабени корици, безпроблемна за четене. Прочети повече

 •  31 October 2014 02:06
 •  358
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Архитектурна перспектива

Учебник за IV курс на строителните техникум Прочети повече

 •  24 January 2014 13:57
 •  613
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Етика и право за 10. клас

Почти отлично. Няма драскано, подписи или печати Прочети повече

 •  13 January 2014 20:58
 •  436
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  24 December 2013 19:24
 •  262
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания

НЕ Е НАЛИЧНА !!! Здраво книжно тяло, на места е подчертавано. Прочети повече

 •  16 December 2013 02:37
 •  438
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАТехнология на машиностроителните материали / Учебник за техникумите и СПТУ

Неизползван учебник, на корицата отвътре има нарисувана малка карикатура - глава. Прочети повече