Преглед Категория › Учебници за ВУЗ


Цифрови уплътнителни съобщителни системи. Богдан Николов

Учебник за ВМЕИ "В. И. Ленин" - София, специалност "Съобщителна и осигурителна техника и системи" Прочети повече


Организация на машиностроителното производство. Коста Дулев

Учебникът е съставен в съответствие с учебната програма на курса Организация на машиностроителното производство за студентите от машиностроителните специалности при ВМЕИ—София. Прочети повече

 •  04 June 2020 22:12
 •  88
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМолекулен спектрален анализ

Без подчертавания, подписана. Прочети повече
Уплътнителна съобщителна техника

Учебникът е предназначен за студентите от техническите университети. Може да се ползува и от инженерно-техническия персонал, който се занимава е поддържането и експлоатацията на многоканална уплътнителна съобщителна техника. Прочети повече


Теоретична електротехника. Част 2 {Самуил Фархи, Сава Папазов}

УДК 621.3(075.8) Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат стационарните и преходните процеси в линейни вериги с разпределени параметри и в нелинейни вериги със съсредоточени параметри. Включеният материал е съобразен с действувашите програми по дисциплините теоретична електротехника, теоретични основи на електротехниката… Прочети повече


Теоретична електротехника. Част 2 {Самуил Фархи, Сава Папазов}

Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат методите за анализ на стационарни и преходни процеси в линейни вериги с разпределени параметри, както и процеси в нелинейни вериги. Материалът е съобразен с действуващите програми по-дисциплината теоретични основи на електротехниката. Учебникът е предназначен за редовните и задочните… Прочети повече


Обща химия {Б. Ронков}

Здраво книжно тяло, без забележки в текста Прочети повече

 •  15 April 2020 10:43
 •  68
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  13 April 2020 10:19
 •  60
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съпротивление на материалите

За студентите от висшите технически учебни заведения Прочети повече


Ръководство за упражнения по "Механични трептения"

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици. Прочети повече
Учебник руского языка с элементами программирования для студентов технических вузов

Настоящият учебник представлява опит за разработване на граматичен материал съгласно принципите на програмираното обучение. Прочети повече •  02 January 2020 11:49
 •  111
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСравнителна стопанска история

Учебникът е предназначен за студентите на Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса "Сравнителна стопанска история" от Първо квалификационно равнище. Прочети повече

 •  23 May 2019 10:03
 •  202
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА