Преглед Категория › Учебници за техникуми

 •  05 June 2020 11:11
 •  74
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  05 June 2020 11:05
 •  46
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПреносни системи - съобщителни линии

Учебник за техникумите, специалност съобщителна техника. Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече •  30 April 2020 14:03
 •  53
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на производството и ремонта на електрически машини и апарати

Учебник за техникумите по електроника. Специалност електрически машини и апарати Прочети повече


Промишлена електроника. Учебници за техникумите

За учениците от техникумите по електротехника, специалност електронна техника, профил промишлена електроника. Прочети повече
Сборник от задачи по електротехника

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 •  28 December 2019 19:28
 •  54
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАРадио и телевизионна техника

Учебник за СПТУ по електропромишленост Прочети повече

 •  22 December 2019 16:48
 •  69
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автомобилни тракторни двигатели

Учебник за III, IV и V курс на техникумите по механотехника Прочети повече


Стоманобетон (Хаския Нисимов, Георги Карагьозов)

Учебник за IV курс на строителните техникуми, специалности - строителство, архитектура и водно строителство Прочети повече

 •  16 May 2019 12:54
 •  170
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПодемно-транспортни машини

Учебник за V курс на техникумите по механотехника за всички специалности Прочети повече

 •  13 May 2019 11:39
 •  141
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  11 May 2019 14:41
 •  175
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Експлоатация, ремонт и изпитване на двигатели с вътрешно горене

Учебник за техникумите по механотехника и енергетика - специалност ДВГ Прочети повече

 •  07 May 2019 13:20
 •  122
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСекретарска практика

Учебник за III. курс на СПТУ и XI клас на Еспу (УПК) Прочети повече

 •  29 September 2018 22:07
 •  239
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане

Учебник за техникумите, ЕСПУ и СПТУ Прочети повече

 •  21 August 2018 10:26
 •  188
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  17 August 2018 13:52
 •  197
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по обща теория на статистиката

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече