Преглед Категория › Образование


Теория и методика на дидактическите тестове

Второ издание. Радушният прием на книгата от читателите, бързото ù изчерпване от пазара и излезлите рецензии и отзиви за нея подтикнаха автора и издателството да представят второ — допълнено и разширено издание. Очевидната потребност на все повече учители и родители от тестове доведе до това, че българският книжен пазар е затрупан от множество тестове… Прочети повече


Предучилищно образование и интеграция

Втора българо-американска научно-практическа конференция 17-19 октомври 2003, София Прочети повече




Възрастните и децата, децата и възрастните

Четвърта международна научно-практическа конференция 5-7 октомври 2007 Прочети повече


Иновационни етнопедагогически практики

Етнокултурна образователна практика за взаимодействие с родителя в мултиетническа среда Прочети повече



 •  22 January 2019 16:58
 •  247
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изобразителна дейност в детската градина

Методическо ръководство за детските учителки Прочети повече

 •  22 January 2019 16:23
 •  210
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физическо възпитание в детската градина

Методическо ръководство за детските учителки в детската градина Прочети повече

 •  21 January 2019 16:33
 •  196
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физическо възпитание в детската градина

Методическо ръководство за детските учителки в детската градина Прочети повече


Анатомия, физиология и предучилищна хигиена

Учебник за учителските институти за детски учители Прочети повече



 •  19 December 2018 11:25
 •  155
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 November 2018 16:15
 •  170
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА



Основи на естетиката и изкуствознанието

Факултативен курс - книга за учителя Прочети повече


Толерантността се учи

Наръчник за преподаватели Прочети повече

 •  29 August 2018 14:13
 •  186
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА