Преглед Категория › Чужда проза

от Уикипедия, свободната енциклопедия Прозата (на латински: prōsa) е литературна форма на изказ, отличаваща се от другите форми (например поезия) с липсата на модели за оформление на текста.[1] При прозата няма нужда от използване на строфи, рими, алитерация и други творчески похвати, поради което до голяма степен тя се доближава до говоримата реч. Макар в прозата да се създават много видове литературни произведения, нейната функция е предимно информативна, поради което играе основна роля в научната, институционалната и публицистичната сфера на общуване. Също така прозата е основен способ на използване в приказки, разкази и енциклопедии. Жанровете на прозата са много и разнообразни, но всички те се подчиняват на някои общи правила и тенденции.

Скъпи Микеле / Писмо до едно неродено дете

Гинсбург разказва историята на едно разпиляно семейство, разкрива отчуждението на героите, които трудно намират общ език. Всеки говори за себе си (и като че ли на себе си) потиснато, трескаво, болезнено. Животът е пропилян, изживян безцелно. Писмото — тоя символ на близост, на човешко отношение — в романа сполучливо е станало средство за изразяване… Прочети повече


Черният обелиск. Ерих Мария Ремарк

История на една закъсняла младост Прочети повече

  •  09 March 2020 14:47
  •  77
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Игра на стъклени перли

Опит за животопис на Magister Ludi Йозеф Кнехт заедно с неговите съчинения Прочети повече  •  09 March 2020 09:07
  •  73
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАЗатворникът {Кърт Вонегът}

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначителна забележка към обложката. Прочети повече
Мухамед, Мамед, Мамиш

Библиотека "Панорама". № 75. Серия "Проза". Прочети повече